La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, convoca beques per a la realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats del País Valencià. Podran accedir a aquest tràmit, tot l’alumnat d’estudis universitaris matriculat en el curs 2018/2019, en les universitats públiques que integren el Sistema Universitari Valencià, així com els seus centres públics adscrits, en qualsevol de les ensenyances següents:
a) Ensenyaments universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior conduents a títols oficials de Grau i de Màster Universitari.
b) Ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció dels títols de llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a, diplomat/ada, mestre/a, enginyer/a tècnic/a i arquitecte/a tècnic/a.
c) Complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster, i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de grau o per a prosseguir estudis oficials de llicenciatura.
L’alumnat matriculat en universitats privades i centres privats adscrits a universitats públiques podrà sol·licitar beca únicament per a les ensenyances següents:
– Graduat/ada en Veterinària.
– Llicenciat/ada en Veterinària.
El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquest tràmit és del 16 de gener de 2019 fins al 15 de febrer de 2019, ambdós dies inclosos. Aquesta sol·licitud es pot realitzar de forma presencial, ja que La tramitació telemàtica no completa per si mateix el procediment de sol·licitud de beca.Per a completar el procés de sol·licitud s’haurà de registrar la sol·licitud una vegada omplida i imprimir el model de sol·licitud i presentar-lo firmat en algun dels llocs següents:

– Preferentment, en el centre universitari on l’alumne curse els seus estudis.
Així mateix, les sol·licituds es podran presentar en:

– Registres de l’Administració de la Generalitat.

– Registres de l’Administració General de l’Estat

– Registres d’ajuntaments que hagen establit el corresponent conveni. Poden consultar-se els registres concertats en la pàgina següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros

– En les oficines de correus, sempre que es remeta la sol·licitud per correu certificat i en sobre obert per al seu segellat per l’oficina de Correus.
També es pot realitzar per internet mitjançant l’enllaç pertinent.
Per a més informació, referent a les bases, requisits, quantia… hi podeu accedir mitjançant aquesta web, http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=265.


Des del CLJO com a màxim òrgan de representació de les organitzacions juvenils i l’interlocutor vàlid davant l’administració i les institucions públiques privades i d’àmbit municipal en matèria de joventut, i com marca la clàusula novena del conveni signat amb l’Ajuntament, realitzem la difusió explícita de la concessió de l’ajuda per part d’aquest ajuntament, de 20.000 € per a dur endavant les diferents activitats que realitzem des del CLJO.


Comença l’any i amb ell les activitats que ofereix el CLJO per al jovent ontinyentí i dels voltants. Un any més i dintre de la programació que du a terme el CLJO, i que pretén centrar esforços en pal·liar les necessitats que ve arrossegant el jovent hui dia, el CLJO torna a apostar per l’educació no reglada com ve fent amb els més dels seus 27 anys de vida. Enguany, i per segon any consecutiu, repetim amb l’Escola d’Animació d’Acció Cultural del País Valencià, per realitzar el curs de Monitor de Temps Lliure. Aquest tindrà una durada de dos mesos aproximadament, amb el 16 de febrer com a data d’inici i la finalització d’aquest, el 28 d’abril, sent aquest darrer cap de setmana, la jornada intensiva que requereix aquest curs.

           Des del CLJO apostem per l’educació no reglada, oferint aquest tipus de cursos homologats per l’Institut Valencià de la Joventut – IVAJ, i amb el qual es pretén dotar al jovent dels mecanismes necessaris per a adquirir majors recursos en animació, un major coneixement de l’evolució dels infants i dels adolescents, aportant uns majors recursos a les animadores socioculturals. Aquest té una durada de 310 hores, sent 150 h dedicades a la part lectiva i les 160 h restants a la part pràctica. El curs tindrà lloc dissabtes en horari intensiu de 9 h a 21 h.

El període d’inscripció serà de l’11 de gener a l’11 de febrer, al Consell Local, situat en C/ Joan XIII 10 en el següent horari: dilluns i dimecres de 9.30 a 14.00 hores i de 16.30 a 20.30 hores; dimarts de 16.30 a 20.30 hores i divendres de 16 a 19 hores. El preu d’aquest és de 230€, sent 165€ els destinats a la formació i els 65€ restant a l’hostalatge del cap de setmana intensiu. L’ingrés s’ha de realitzar en el següent número de compte ES44 2045 6001 5330 0045 6270, indicant el nom de la persona que vaja a realitzar el curs + Curs MATL, per exemple Paula Sanchis Curs MATL, i aportar el justificant de pagament, juntament amb els documents emplenats que teniu més avall i una còpia del DNI i el SIP a l’hora de realitzar la inscripció al Consell o bé enviar la documentació escanejada al correu conselljoventut@gmail.com. Els requisits per poder accedir a aquest curs són, haver complit 16 anys abans de l’inici del curs i 18 anys abans de la finalització d’aquest.

AUTORITZACIO VIDEO 2 – ACPV Full d’Inscripció Curs MATL – 2019

[contact-form-7 404 "Not Found"]