· Convocades tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Assistència Sanitària, Salut Mental, en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La convocatòria té per objecte la concessió de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de Salut Mental, de joves amb titulacions oficials de llicenciada/o universitària/o grau en les especialitats següents:
-1 beca llicenciatura o grau en Treball social
-1 beca llicenciatura o grau en Sociologia,
-1 beca llicenciatura o grau en Infermeria,
Totes elles a desenrotllar en la Direcció General d’Assistència Sanitària, Salut Mental, o en les dependències de la conselleria amb competències en matèria de sanitat i salut mental, per als exercicis 2019-2020.

Podran sol·licitar les beques els que tinguen la llicenciatura o grau indicats anteriorment i reunisquen els requisits que s’indiquen al terme del termini de presentació de les sol·licituds.

El termini de sol·licituds finalitza l’11 d’abril, i aquest tràmit s’ha de realitzar exclusivament per via electrònica, presentant a sol·licitud i currículum de forma completa. Ambdós documents estan accessibles en la seu electrònica de la Generalitat.

Per a més informació pots consultar la següent pàgina web, http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=1pVFchYYyy2xGd1MZh9Zcmr3LtL2bjRcRkPlKzQTgtN3r8H2RV6g!996496544!1553619096509?id_proc=18540

· Convocades tres beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d’acció exterior, en les dependències de la Delegació del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes.

L’objecte d’aquest tràmit és convocar la concessió de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d’acció exterior, per als exercicis 2019 i 2020, dirigides a joves amb titulacions oficials de llicenciatura o grau, establides en l’article 3, apartat 1.c.7) del Decret 20/2016, de 12 de desembre, modificat pel Decret 6/2018, de 27 de març, del president de la Generalitat, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències dels òrgans superiors i centres directius competents en matèria d’imatge institucional, ràdio i televisió, política informativa, impuls de l’acció interdepartamental del Consell, direcció del protocol dels actes de caràcter representatiu, relacions externes i en la Sotssecretaria de la Presidència de la Generalitat.

El termini de sol·licituds finalitza el 6 d’abril de 2019

Per a més informació podeu entrar en, http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/22/pdf/2019_2822.pdf

· Sol·licitud de participació en les proves d’avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3.

L’objectiu d’aquest tràmit és la realització de les proves d’avaluació de les competències clau, a fi d’obtindre un certificat de caràcter oficial que us permeta accedir a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivell 2 i nivell 3 de qualificació.

En aquesta sol·licitud hi podran participar les persones interessades que tinguen complits 16 anys el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds de cada convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 10 d’abril de 2019.

El tràmit es pot realitzar tan presencialment en els registres dels òrgans administratius de LABORA. Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Per a més informació, pots consultar el següent enllaç, http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18964&version=red

 

· Convoca’t el concurs de Relats de l’ETSID per a l’any 2019

Poden participar en aquest concurs tots els estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny, tant de grau com d’Enginyeries i màsters de la Universitat Politècnica de València durant el curs acadèmic 2018/2019

S’estableix un primer premi de 150 € i un segon premi de 100€, segons s’especifica en les bases reguladores del procediment.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 9 d’abril de 2019 a les 24h.

Per a consultar les bases i més informació, pots entrar en, https://daupv.es/

· Convocats els Premis d’Art i Recerca relacionats amb l’Esport de la Universitat Politècnica de València.

Poden participar totes aquelles persones de la comunitat universitària que complisquen els requisits següents referits al curs 2018-2019:
– alumnat de grau oficial de la UPV
– alumnat de màster oficial de la UPV
– alumnat de doctorat de la UPV
– PAS i PDI de la UPV

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 18 d’octubre de 2019 a les 14.00 hores.

Per a conéixer les bases i més informació pots entrar en http://www.upv.es/entidades/AD/


Des del Consell Local de la Joventut d’Ontinyent – CLJO, llancem els nous tallers que realitzarem els pròxims 9 i 11 d’abril, i que estaran impartits per José Luis Gandia, el nostre assessor d’estudis.

Així el pròxim 9 d’abril tindrà lloc el taller “Com organitze el meu temps?!”, on es donaran les ferramentes necessàries per a saber gestionar tant el temps d’estudi com el temps d’oci. Aquest taller està dirigit a estudiants d’ESO, Formació Bàsica, Batxillerat i Cicles Formatius.

El dia 11 d’abril tindrà lloc la xerrada “Què faig després de l’ESO?!” On s’informarà els i les assistents de les diferents vies i opcions que existeixen per tal d’enforcar la seua vida estudiantil, així com es resoldran els dubtes que puguen tindre al respecte. Aquest taller està dirigit a estudiants de 3r i 4t d’ESO, així com estudiants de Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Per a realitzar la inscripció a qualsevol dels dos cursos, heu d’enviar un missatge a orientaestudis@gmail.com o conselljoventut@gmail.com indicant el vostre nom, curs que esteu cursant actualment i a quin dels tallers voleu inscriure’s. També podeu telefonar al 96 238 37 51 o al 644 95 44 32, així com enviar-nos un missatge a través
de les xarxes socials o fer-ho presencialment en el Casal Jove.

També pots realitzar la teua inscripció emplenant aquest formulari, https://forms.gle/JfhdGGuwDy1PVZaL8

Animeu-vos!


· Convocatòria de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Assistència Sanitària, Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.

La present convocatòria té com a objecte la concessió de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, per a joves amb titulacions oficials de llicenciat/ada universitari/ària o grau en les especialitats següents: 1 beca, llicenciatura o grau en Dret; 1 beca, llicenciatura o grau en Economia; i 1 beca, llicenciatura o grau en Psicologia. Les tres beques es desenvoluparan en la Direcció General d’Assistència Sanitària, Servei de Gestió de les Drogodependències i altres Trastorns Addictius.

Aquest tràmit el podran sol·licitar els i les titulades en universitàries superiors en Dret, Economia i Psicologia.

La quantia de cadascuna de les beques que es concedisquen en el marc d’aquesta convocatòria estarà dotada amb 1.064,49 euros bruts mensuals.

El termini per a la presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 20 de març de 2019.

Aquest tràmit es realitzarà telemàticament, https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20114

Per a més informació, heu d’entrar en, http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=9TS6cBJX3JKpn17Qj2rvpNC9JZnq1N6dG0H4p5kwMkCmhS4b4dnQ!130173709!1551976727258?id_proc=20114#p_3


· Convocatòria tretze beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l’exercici de la salut pública en la Direcció General amb competències en matèria de salut pública i centres dependents de la mateixa per als exercicis 2019 i 2020.

L’objectiu d’aquest tràmit és convocar la concessió de tretze beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l’exercici de la salut pública en la direcció general amb competències en matèria de salut pública i centres dependents de la mateixa per als exercicis 2019 i 2020, destinades a donar suport a la formació complementària, millora i especialització professional de les persones, amb els següents perfils professionals segons centre de realització de les pràctiques professionals per cada àrea funcional i activitat.

Cadascuna de les beques, estarà dotada amb 1.064,49 € bruts mensuals. Sobre aquest import haurà de practicar-se la retenció corresponent, a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social.

Per a realitzar el tràmit, heu d’accedir mitjançant, https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20010

El termini per a presentar aquesta sol·licitud finalitza el 22 de març de 2019.
Per a conéixer més informació, així com els requisits i la documentació necessària, consulteu en http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20010#p_3


· Convocades i establertes les bases reguladores de les ajudes Drac Formació Avançada 2019 per a estudiants de la Universitat de València en el marc del programa de mobilitat Drac de la Xarxa Vives d’Universitats.  

La Xarxa Vives d’universitats desenvolupa el programa Drac, que impulsa l’intercanvi d’estudiantes i estudiants entre les universitats que la integren.

Es poden beneficiar d’aquestes ajudes les estudiantes i els estudiants matriculats a centres propis de la Universitat de València que cursen estudis de màster oficial universitari i de doctorat.

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajudes econòmiques per a promoure la mobilitat dels estudiants
de doctorat i de màster oficial universitari en relació amb les activitats organitzades per la Xarxa Vives, així com l’assistència a cursos, seminaris o estades de recerca a altres universitats de la Xarxa.

El termini de presentació de la sol·licitud  finalitza el:

· 15 de maig de 2019,

· el 15 de setembre de 2019 i

· 15 de gener de 2020.

Per a conéixer les bases d’aquesta convocatòria i tindre més informació entreu en, https://www.uv.es/uvweb/servicio-informacion-dinamizacion-sedi/es/ayudas/movilidad/drac-1286008353434.html


· Convocatòria de Poliniza Dos 2019 (trobada d’art urbà), de l’Àrea d’Activitats Culturals de la Universitat Politècnica de València – UPV.

La convocatòria està oberta a tots els artistes, majors d’edat, interessats a participar-hi de manera individual o col·lectiva.

L’Àrea d’Activitats Culturals del Vicerectorat d’Alumnat, Cultura i Esport de la Universitat Politècnica de València organitza, dins del programa d’activitats de Poliniza Dos 2019 (Trobada d’Art Urbà), una trobada d’intervencions artístiques al campus, bé de caràcter mural sobre un suport arquitectònic i que es relaciona plàsticament i simbòlicament amb el seu entorn urbà, bé com a intervencions efímeres en l’espai.

El termini per presentar aquesta sol·licitud finalitza el 21 de març de 2019

Per a més informació, i per conéixer les bases reguladores, entreu en, http://www.upv.es/poliniza/


· Es convoca el VI Concurs de Fotografia Instantànies de cooperació, per a la participació de la comunitat universitària en l’exposició de fotografies que reflecteixen la vida i les desigualtats socials als països del sud.

L’objectiu d’aquest concurs és difondre, promoure i reconéixer la participació de la comunitat universitària en els àmbits de la solidaritat i de la cooperació al desenvolupament. Les fotografies abordaran directament la temàtica del concurs des de dues modalitats:

 • Projecte. Les fotografies estaran vinculades a projectes que fomenten el desenvolupament humà sostenible, l’educació per al desenvolupament o la participació social.
 • Realitat. Les fotografies mostraran diversos aspectes de les realitats
  i la vida quotidiana dels llocs on es desenvolupen aquests projectes.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de març de 2019 a les 14.00h.

Per a conéixer més informació així com les bases reguladores, entreu a, http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/991654normalv.html· Sol·licitud d’inscripció per a realitzar la prova perquè les persones majors de 18 anys puguen obtenir directament el títol de Graduat en Educació Secundària.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran inscriure’s aquelles persones que complisquen, com a mínim, 18 anys durant l’any 2019.

Taxes

No es requereix pagament de taxes.

Quan s’ha de sol·licitar?

– 2a convocatòria: del 4 de març de 2019 al 5 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

Per a més informació al voltant d’aquest tràmit entreu en, http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638


· Prova d’accés a estudis universitaris (PAU) per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat, de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, de Tècnic Esportiu Superior o equivalents a efectes acadèmics. 

On s’ha d’anar?

 • Presencial

  Els alumnes sol·licitaran la realització de la prova als centres d’Educació Secundària on hagen dut a terme els estudis.

  Els centres remetran les sol·licituds de realització de les proves a la universitat a la qual estiguen adscrits els alumnes.

 • Què s’ha de presentar?– Sol·licitud de realització de les proves.
  – Pagament de les taxes.
 • Com sol·licitar-ho?Recursos que procedixen contra la resolució

  Podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició s’ha d’interposar davant del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua publicació en el DOGV.
  b) El recurs contenciós administratiu s’ha de plantejar davant dels jutjats del contenciós administratiu de València en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seua publicació en el DOGV.

Per a més informació entreu en, http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=8jG7c2vPgdYnbD8HpTlm00JHQm1vQfJjTL5CpFHRMs25NL5J1g11!-1799106242!1551803119946?id_proc=264


· Convocades les Beques Santander Intraemprendre

Banc Santander llança la primera edició del Programa Beques Santander Intraemprende amb fins a 80 places per a estudiants de titulacions oficials o pròpies de grau i màster d’universitats que formen part de CRUE Universitats Espanyoles i s’hagen adherit a la present convocatòria del Programa perquè puguen realitzar pràctiques en les empreses inscrites en aquesta primera edició del programa.

Aquest programa té com a objectiu fomentar i promoure l’emprenedoria, el desenvolupament del talent jove i promoure pràctiques de qualitat.

Aquest programa consta d’un total de 80 beques de mitja jornada perquè estudiants en possibilitat de realitzar practiques en empresa desenvolupen projectes reals de les companyies en un ambient multidisciplinari compost per quatre estudiants i tutoritzat per l’empresa i l’oficina tècnic Campus Iberus.

El termini d’inscripció finalitza el 8 de març de 2019.

Per a més informació consulteu en, https://www.becas-santander.com/program/becas-santander-intraemprende.

· Convocades 40 beques d’ajuda a la matrícula per a cursar les activitats formatives promogudes per la Càtedra Consum UPV

Podran participar: estudiants de grau i màster relacionats amb l’enginyeria, arquitectura, administració d’empreses, tecnologia d’aliments o de ciències socials o de la salut.

L’objecte d’aquesta convocatòria són 40 beques d’ajuda a la matrícula a aquells alumnes preinscrits o matriculats en els cursos promoguts per la Càtedra Consum-UPV del curs 2018/2019.

Per a conéixer les bases i tindre més informació al voltant d’aquesta convocatòria, entreu en http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/28/pdf/2019_1925.pdf


· Convocada una beca per a la realització d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa.

L’objectiu d’aquesta és,  la concessió d’una beca per a la realització d’estudis de postgrau durant el curs 2019-2020, en la seu de Bruges del Col·legi d’Europa, formació que contribuirà a reforçar la presència de la Comunitat Valenciana a la Unió Europea, en estar directament relacionats amb les dimensions polítiques, jurídiques, econòmiques o internacionals de la integració europea.

La seua duració serà de deu mesos, a comptar des de l’inici delcurs en el Col·legi d’Europa.

La beca se substanciarà mitjançant l’exempció a la persona adjudicatària de part del pagament de l’import corresponent a les despeses de matrícula, allotjament i manutenció, i es compensarà el Col·legi d’Europa d’aquestes despeses, per un total de 25.000 euros, contra justificació de la matriculació i incorporació efectiva de la persona becària en aquest Col·legi. 

El termini per a la presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 14 de març del 2019.

Per a més informació, consulteu el text del DOGV, http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/27/pdf/2019_1906.pdf


· Convocades les Ajudes Ve2 pràctiques en l’estranger – Convocatòria 2019.

Els i les beneficiàries d’aquesta convocatòria seran els estudiants i titulats de la Universitat Politècnica de València, d’ara endavant UPV, que realitzen pràctiques formatives de durada de 3 mesos en els terminis descrits en la present convocatòria, que complisquen els requisits exigits en les bases.

La finalitat d’aquesta convocatòria  és atorgar 36 ajudes econòmiques de 1.800 € bruts als estudiants i titulats de la UPV que realitzen pràctiques formatives de durada de 3 mesos en els terminis descrits en la present convocatòria sota el Programa de lliure mobilitat de la UPV, en cas de ser titulat bases disponibles a cas de ser titulat bases disponibles a: http://www.upv.es/contenidos/SIEPEXT/infoweb/siepext/info/908586normalc.html
i sota el Programa de cooperació educativa, en cas de ser estudiant
(procediment i normativa) a: http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714612normalc.html

Aquesta convocatòria consta de tres terminis per a presentar les sol·licituds:

– Termini de presentació de sol·licituds: Des de la publicació de la present convocatòria fins al 07.02.2019, per a pràctiques amb data d’inici des de l’01.04.2019 fins al 27.05.2019.
– Termini de presentació de sol·licituds: Des del 08.02.2019 fins 31.03.2019, per a pràctiques amb data d’inici des de l’01.06.2019 fins al 15.07.2019.
– Termini de presentació de sol·licituds: des de l’01.04.2018 fins 05.06.2019, per a pràctiques amb data d’inici des de l’01.09.2019 fins al 14.10.2019.
– Termini de presentació de sol·licituds: Des del 06.06.2019 fins 07.10.2019, per a pràctiques amb data d’inici des de l’01.12.2019 fins al 10.02.2020.

Per a consultar les bases i més informació, entreu en el següent enllaç: http://www.upv.es/contenidos/SIEPEXT/


· Convocades ajudes per a la realització en valencià del treball final de grau, del treball final de màster o de les tesis doctorals per a l’any 2019.

Els i les beneficiàries d’aquesta convocatòria són: Els alumnes i les matriculades en la Universitat Politècnica de València en estudis de grau, de màster oficial i els i les alumnes matriculades en un programa de doctorat adscrit a l’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de Valencià, que complisquen els requisits exigits en les bases de l’annex I. Bases comunes de les ajudes per a la realització en valencià de TFGTFM i tesis doctorals.

L’objecte d’aquesta convocatòria és reconéixer i premiar la realització en valencià del treball final de grau (TFG), del treball final de màster (TFM) o de tesis doctorals fets per l’alumnat de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Hi ha tres modalitats d’ajudes:
1. Ajudes per a la realització en valencià dels treballs TFG fins a un màxim de 300 euros per sol·licitant.
2. Ajudes per a la realització en valencià dels treballs TFM (de màsters oficials) fins a un màxim de 400 euros per sol·licitant.
3. Ajudes per a la realització en valencià de tesis doctorals fins a un màxim de 1.000 euros per sol·licitant.

El termini per presentar lavostra sol·licitud finalitza el dissabte 9 de maç de 2019.

Si vols conéixer les bases i obtenir més informació d’aquesta convocatòria, entre en el següent enllaç; http://www.upv.es/entidades/SPNL/indexv.html


· Convocada la 16a edició dels Premis Universitat de València d’Escriptura de Creació, curs 2018-2019.

Els i les beneficiàries d’aquesta convocatòria poden ser les estudiantes i els estudiants matriculats en alguna de les universitats valencianes durant el curs acadèmic 2018/2019 en qualsevol dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials. En la modalitat de teatre també hi pot participar l’alumnat matriculat el curs 2018/2019 a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València. Les persones participants no poden superar els 35 anys a data de 31 de desembre de 2019.

L’objecte de la  present convocatòria és promoure i dinamitzar la creació literària entre l’estudiantat de les universitats valencianes.

Les bases íntegres es poden consultar al web https://www.uv.es/uvweb/servei-informacio-dinamitzacio-sedi/ca/cultura/escriptura-creacio-premis-1286012823444.html i a la Base de dades nacional de subvencions, a través del web http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index

El termini de presentació de les obres estarà obert entre el 28 de febrer i el 29 d’abril de 2019, ambdos inclosos.