AJUDES AL LLOGUER PER A JOVES 2019 – GVA

La Generalitat Valenciana ha presentat el programa d’ajudes al lloguer per a joves, amb l’objectiu d’afavorir l’accés a habitatges en lloguer, així com per a facilitar el primer accés als joves. Aquestes ajudes estan destinades a totes les persones amb contracte de lloguer que complisquen el límit de preu de lloguer i unes condicions d’ingressos.

· Termini de la convocatòria: El termini per presentar aquest tràmit finalitza el pròxim 8 de març  de 2019.

· Què se subvenciona?: Els rebuts de lloguer des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019.

· Quantia: En aquesta convocatòria, els sol·licitants podran adquirir fins al 50% de la renda de lloguer. Excepcionalment podran formar part de la unitat de convivència persones majors de 35 anys que siguen dependents.


La sol·licitud d’aquesta ajuda es pot tramitar bé de forma telemàtica o bé de forma presencial. En tots dos casos, la tramitació s’ha de realitzar seguint les instruccions de la pàgina web de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

Si aquesta sol·licitud es realitza telemàticament però no es disposa de certificat digital, és necessari presentar el justificant i la sol·licitud generada, impresa i signada per la persona que ho sol·licita, juntament amb la documentació requerida per la convocatòria, preferentment en els registres d’entrada dels serveis  territorials.

És obligatòria, ja que també hi ha una convocatòria general, seleccionar a l’hora de tramitar aquesta subvenció, la línia d’ajuda, Ajudes a joves per al lloguer d’habitatge.

Per a més informació, podeu accedir al

web de la GVA, http://www.habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-per-a-joves-2019

Si sou majors de 35 anys, també podeu sol·licitar Ajudes al lloguer, mitjançant aquesta convocatòria, http://www.habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-d-habitatge-2019


Leave a Reply