ART DRAMÀTIC

Els ensenyaments artístics oficials d’art dramatic es divideixen en un grau: “Ensenyaments superiors d’art dramàtic”.
Aquests estudis tenen com a finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la seua qualificació com a futurs professionals, docents i investigadors de les arts escèniques.

Les especialitats dels ensenyaments  artístics superiors d’art dramàtic són: Interpretació, Escenografia i Direcció escènica i dramatúrgia.

El centre on es pot cursar a la Comunitat Valenciana és l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València.

 Condicions d’accés
Per a accedir a algun dels ensenyaments artístics superiors hauràs de complir un dels requisits següents: tenir el títol de batxiller o fer la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. Caldrà que superes una prova específica a la modalitat que vulga estudiar. En cas de ser major de 19 anys i no posseir els requisits acadèmics d’accés, podràs acreditar la prova específica (prèvia superació d’una prova en relació als continguts del batxillerat).

La prova especifica de cadascun dels ensenyaments artístics superiors es realitza en els centres on es vol estudiar.

Organització: Tenen una durada de 240 crèdits, que es poden distribuir en quatre cursos. Cada crèdit equival a unes 25 hores de treball, repartides entre les hores de classe, estudi, pràctiques, treballs…

 Titulació: Els ensenyaments artístics superiors permeten obtenir una titulació en l’especialitat o àmbit que hages estudiat, equivalent a tots els efectes als graus universitaris. Aquesta titulació dóna accés als estudis de Màster.

torna enrere


Leave a Reply