ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Els ensenyaments artístics superiors de disseny, tenen com a finalitat proporcionar les capacitats creatives, expressives, tecnològiques i d’investigació necessàries per al seu futur professional.
Les especialitats dels ensenyaments artístics superiors de disseny són les següents: disseny gràfic, disseny de producte, disseny d’interiors i disseny de moda.

Condicions d’accés: Per a accedir a algun dels ensenyaments artístics superiors hauràs de complir un dels requisits següents: tenir el títol de batxiller o fer la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. Caldrà que superes una prova específica a la modalitat que vulges estudiar. En cas de ser major de 19 anys i no posseir els requisits acadèmics d’accés podràs acreditar la prova específica prèvia superació d’una prova en relació als continguts del batxillerat (la prova específica de cadascun dels ensenyaments artístics superiors es realitza en els centres on es vol estudiar).

Organització: Tenen una durada de 240 crèdits, que es poden distribuir en quatre cursos. Cada crèdit equival a unes 25 hores de treball, repartides entre les hores de classe, estudi, pràctiques, treballs…

Titulació: Els ensenyaments artístics superiors permeten obtenir una titulació en l’especialitat o àmbit que hages estudiat, equivalent a tots els efectes als graus universitaris. Aquesta titulació dóna accés als estudis de Màster.

Pots consultar els centres on cursar aquests estudis al següent enllaç: http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/val/regesp_apdens.asp

torna enrere


Leave a Reply