Assessorament d’estudis

FORMACIÓ REGLADA
– ESO
– PFQB
– BATXILLERAT
– CICLES FORMATIUS
– UNIVERSITAT

MÉS FORMACIÓ REGLADA (ENSENYAMENT DE RÈGIM ESPECIAL)
Els ensenyaments de règim especial són estudis que donen una formació específica en un sector professional o àmbit concret.

– ENSENYAMENTS ARTÍSTICS: Els ensenyaments artístics proporcionen als alumnes una formació artística de qualitat i garanteixen la qualificació dels futurs professionals de les arts plàstiques, el disseny, la música, la dansa, l’art dramàtic i la conservació i restauració de béns culturals.
Per obtenir informació específica de cada especialitat cliqueu a l’apartat d’interés:
MÚSICA
DANSA
ART DRAMÀTIC
ARTS PLÀSTIQUES I EL DISSENY

ENSENYAMENTS ESPORTIUS

– ENSENYAMENT D’IDIOMES
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES
JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DEL VALENCIÀ
ALTRES RECURSOS PER A APRENDRE IDIOMES

FORMACIÓ PER A PERSONES ADULTES

 FORMACIÓ  NO REGLADA / FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ
– FORMACIÓ PER A PERSONES ADULTES (No reglada)
– FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A L’EXERCICI D’UNA PROFESSIÓ

 ESTUDIAR A L’ESTRANGER
Existeixen diferents tipus d’ajudes, beques i programes, tant d’institucions públiques com privades, que et poden facilitar els teus estudis a l’estranger, tant en l’àmbit d’organització i gestió de tràmits, com en l’àmbit econòmic
– PROGRAMES PER A ESTUDIAR A L’ESTRANGER

– BEQUES PER A ESTUDIAR A L’ESTRANGER
CURSOS D’IDIOMES A L’ESTRANGER
RECONEIXEMENT ACADÈMIC I HOMOLOGACIÓ D’ESTUDIS REALITZATS A L’ESTRANGER