BATXILLERAT

Etapa educativa: VOLUNTÀRIA I GRATUÏTA
Edat: A partir dels 16 anys
Duració: 2 cursos acadèmics
Requisits d’Accés:
o  Graduat en E.S.O.
o  Tècnic Esportiu i Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny, que podran accedir a la modalitat d’Arts del Batxillerat.
o  Altre títol equivalent.

MODALITATS
Hi ha tres modalitats de Batxillerat diferents. L’elecció que fages dependrà de la formació superior que vulgues realitzar en un futur:

MODALITAT D’ARTS:
a) Arts plàstiques, imatge i disseny. A Ontinyent, en l’IES L’Estació.
– En el 1r curs: Cultura audiovisual, Dibuix artístic I, Dibuix tècnic I, Volum.
– En el 2n curs: Dibuix artístic II, Dibuix tècnic II, Disseny, Història de l’art, Tècniques d’expressió graficoplàstica i Literatura universal.

b) Arts escèniques, música i dansa.
– En el 1r curs: Anàlisi musical I, Anatomia aplicada, Arts escèniques, Cultura audiovisual.
– En el 2n curs: Anàlisi musical II, Història de la música i de la dansa, Llenguatge i pràctica musical, Literatura universal i Història de l’art.

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA: A Ontinyent, en l’IES L’Estació, IES Jaume I, IES Pou Clar, CC La Concepció, i CC Pureza de María.
– En el 1r curs: Biologia i geologia, Dibuix tècnic I, Física i química, Matemàtiques I, Tecnologia industrial I.
– En el 2n curs: Biologia, Ciències de la Terra i mediambientals, Dibuix tècnic II, Electrotècnia, Física, Matemàtiques II, Química, Tecnologia industrial II.

MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS:  A Ontinyent, en l’IES L’Estació, IES Jaume I, IES Pou Clar, CC La Concepció, i CC Pureza de María.
– En el 1r curs: Economia, Grec I, Història del món contemporani, Llatí I, Matemàtiques aplicades a les ciències socials I.
– En el 2n curs: Economia de l’empresa, Geografia, Grec II, Història de l’art, Llatí II, Literatura universal i Matemàtiques aplicades a les ciències socials II.

MATÈRIES OPTATIVES: Es cursarà una matèria optativa en el 1r curs de batxillerat i una altra en el 2n, triades entre les oferides pel centre. Podràs cursar com a matèries optatives:
a) Matèries optatives comunes per a totes les modalitats.
b) Matèries optatives específiques de cada modalitat.
c) Matèries de modalitat, ja siga de la modalitat triada o d’una modalitat diferent que s’impartisquen al centre.

ASSIGNATURES.
Hi ha assignatures troncals i d’altres que canvien segons la modalitat de Batxillerat que s’haja triat (hauràs d’elegir 3 en 1er i 3 en 2on).

 Matèries comunes:
a) 1r CURS: Llengua Estrangera; Ciències per al mon Contemporani, Llengua Castellana i Literatura; Educació Física; Llengua Valenciana i Literatura I i Filosofia i Ciutadania.

b) 2n CURS: Història d’Espanya; Història de la Filosofia; Llengua Estrangera II; Llengua Castellana i Literatura II; Llengua Valenciana i Literatura II.

 RECORDA!!!! Si la teua idea és continuar estudiant un Grau Universitari, l’elecció que faces de Batxillerat i de les assignatures de modalitats és MOLT IMPORTANT!

Les assignatures de 2n de batxillerat de modalitat seran les que et donen l’oportunitat de pujar la nota de la pau. Aquestes assignatures estan vinculades a una de les branques de coneixements en les quals s’engloben tots els graus universitaris.

És convenient que revises les ponderacions on podràs comprovar quines assignatures són les que van a ponderar-te més i per tant pujar nota a la PAU. Ací mateix vos adjuntem un document exemple de les ponderacions en 2013 (cliqueu al link anterior).

I QUAN ACABE EL BATXILLERAT, QUÈ PUC FER?

ACCÉS A LA UNIVERSITAT DES DEL BATXILLERAT (PAU)

I SI NO ACONSEGUEISC EL TÍTOL… I
VULL TRAURE-ME’L MÉS AVANT?

En construcció En construcció En construcció

 torna enrere