CICLES FORMATIUS

Si vols accedir al món laboral després de l’ESO o el Batxillerat, aprendre els coneixements i aconseguir les competències professionals que s’adeqüen als teus interessos professionals i laborals, i a més vols marcar el teu itinerari i ritme formatiu en funció de les teues necessitats (presencial, a distància o parcial), els cicles formatius poden ser una de les teues opcions.

Entreu a cada un dels apartats per a informar-vos amb més detall de cada modalitat de Cicle Formatiu.

Aquesta és l’OFERTA FORMATIVA DE CFG Mitjà i CFG Superior: http://www.cece.gva.es/eva/val/fp/oferta_fp.htm

torna enrere