UNIVERSITAT

Els tres nivells per aconseguir títols universitaris oficials són:
– Estudis de Grau (4 cursos)
– Esdtuis de dobles Graus.
– Estudis de Màster
– Estudis de Doctorat

Branques de coneixement:
– Arts i Humanitats
– Arquitectura i Enginyeria
– Ciències
– Ciències de la Salut
– Ciències Socials i Jurídiques

En cada branca trobem diferents títols relacionats en la mateixa. Aquestes titulacions funcionen per crèdits ECTS (European Credit Transfer System) els quals són l’estàndard adoptat per totes les universitats de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i garanteixen la convergència dels diferents sistemes europeus d’educació superior.

Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant. Un curs acadèmic equival a 60 crèdits ECTS.

 CONSULTA L’OFERTA DE GRAUS A TOTA ESPANYA I LES SEUES NOTES DE TALL ORIENTATIVES: https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo

I no dubtes, si tens qualsevol dubte o necessites orientació específica, posar-te en contacte amb l’assessora d’estudis.