Associacionisme i Participació

La promoció de la participació i l’associacionisme juvenil, és un dels reptes dels Consells Juvenils i la participació local és una de les qüestions que estratègicament té més importància per a conjunt del moviment associatiu.

QUÈ ÉS PARTICIPAR?

Participar és un dret que està reconegut per la Declaració dels Drets Humans (art. 19, 20,21) i per la Constitució Espanyola (art. 9, 23, 48). La participació com a dret obre la porta a la ciutadania de totes aquelles persones que, per motius d’edat no poden exercir-la a través del vot. La Convenció dels Drets de la Infància (art.12) reconeix la capacitat dels infants de participar en societat i d’exercir certs drets civils i polítics. Sense participació no hi ha ciutadania.

La participació és la capacitat de decidir sobre tot allò que ens afecta directament o indirectament en la nostra vida. Participem quan podem decidir sobre el que condiciona el nostre entorn, les nostres relacions i les nostres possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu. A més, és una eina que ens permet aconseguir uns determinats objectius, per això cal estimular-la, facilitar-la i experimentar-la dins d’una col·lectivitat per adquirir les habilitats, les actituds i els coneixements necessaris per a la seua pràctica.

PARTICIPAR DES DE LA INFÀNCIA ES VINCULA AMB UN MAJOR NIVELL DE COMPROMÍS SOCIAL I UNA IDENTITAT CÍVICA I POLÍTICA EN EDATS ADULTES.

ASSOCIACIONISME JUVENIL

Una associació és una agrupació de tres o més persones constituïdes de forma estable centrat en un objectiu col·lectiu i comú, i que es dota d’Estatuts per regular el seu funcionament. Les associacions són entitats independents que s’organitzen democràticament i que no tenen ànim de lucre.

Una associació juvenil necessita que els seus membres siguen joves d’edats compreses entre els 14 i els 30 anys complits.

1. Una associació juvenil és un espai privilegiat per a l’aprenentatge de la participació i la pràctica democràtica entre el jovent. Cal promocionar aquelles entitats que contribueixen a la transformació social i el benestar comú mitjançant l’acció organitzada, col·lectiva i solidària dels seus membres.

2. A l’hora de constituir una associació juvenil és molt important que les persones sòcies fundadores reflexionen i tinguen clar què és el que volen aconseguir i com ho poden fer des de l’àmbit associatiu.

Per a més informació consulta la nostra GUIA DE PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME JUVENIL PER ALS CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. Aquesta és el resultat d’un recull d’informació i dinàmiques per a treballar en l’aula. A més, si desitges tenir-la en format paper pots passar per l’oficina del CLJO a recollir-la. És gratuïta.

Si tens qualsevol dubte o interés a realitzar alguna sessió informativa destinada a la joventut, ens pots escriure un missatge al correu participaciocljo@gmai.com o contactar-nos en el 621 25 17 61.