Avís legal

Propietat del lloc web
La utilització d’aquest lloc web així com de qualsevol dels seus serveis implica la lectura, comprensió i acceptació del present avís legal per part de l’usuari.
En compliment amb l’establert en la Llei 34/2002 d’11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:
Responsable del lloc web: CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT
Adreça: C/ JOAN XXIII 10 – BAIX, 46870 ONTINYENT, València
Email de contacte: conselljoventut@gmail.com
Telèfon: 96 238 37 51 – 621 25 17 61
Dades fiscals: G-46984381

Condicions prèvies
Les presents condicions legals regulen l’ús legal permès d’aquest lloc web, el responsable legal del qual és CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització que el titular de la web posa a la disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la mateixa implica la seUa acceptació sense reserves. S’entén per usuari la persona que accedeixca, navegue, utilitze o participe en
els serveis i/o activitats de la Web.
El mer ús de la web, així com sol·licitar informació o emetre una comanda, suposa l’acceptació plena de les presents condicions.

Ús del lloc web
L’usuari s’obliga a usar el lloc web, els serveis i els continguts del mateix, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.

De la mateixa manera, l’usuaris s’obliga a usar-los de forma diligent, correcta i lícita i no contraris al contingut del present Avís Legal. En particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que pogueren contenir.
Queda expressament prohibit realitzar accions lesives als interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puga danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la Web per altres usuaris.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés a altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT presta el servei, així com realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en aquests sistemes o serveis.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o siguen susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT o de tercers.

L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis oferts en el mateix.

S’entén que l’accés o utilització de la Web per part de l’usuari implica l’acceptació per aquest de l’Avís Legal que CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT tinga publicades al moment de l’accés, les quals estaran sempre disponibles per als usuaris.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els comentaris, fòrums d’opinió o pàgines obertes al lector) que CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT ofereix a la seua seu Web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia
del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

Accés a la web i contrasenyes
Alguns dels serveis i continguts oferts per CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determinE en les Condicions Generals de Contractació, en aquest cas es posaran a la seUa disposició de forma clara.

L’accés i navegació en aquesta web no precisa registre per part de l’usuari, per la qual cosa no es recapten dades personals del mateix, a excepció dels especificats en la política de cookies o que l’usuari els subministre a través d’algun formulari de contacte o similar d’aquesta web i en aquest cas, les dades es tractaran i emmagatzemaran seguint les condicions especificades en la política de cookies o privadesa, segons corresponga.

Menors d’edat
Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través de la Web per part de menors d’edat, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguen a terme els menors al seu càrrec.

Modificació de les condicions de l’Avís Legal
CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seua responsabilitat revisar la Web i el present Avís Legal.

Limitació de garanties i responsabilitats
CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparèixer a la Web. En qualsevol cas, CONSELL LOCAL DE LA çjOVENTUT D’ONTINYENT estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que pogueren aparèixer a la Web, sempre que no li siguen imputables.

CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT no garanteix que la Web i el servidor estiguen lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguen derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en
el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control de CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT.

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines Web de l’entitat són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.
Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Web https://joventutontinyent.com i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT o, si escau, a terceres persones.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina Web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i
Intel·lectual titularitat de CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT i de tercers.

A l’efecte del previst en l’article 32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, CONSELL DE LA *JOVENTUT D ONTINYENT s’oposa expressament a la utilització de qualssevol continguts de lloc web amb la finalitat de realitzar ressenyes en altres mitjans telemàtics o en format paper amb finalitats comercials sense comptar amb la prèvia autorització de CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D ONTINYENT.

L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seua utilització amb finalitats comercials, la seua distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades en Internet que poden pertànyer a terceres persones, en aquest cas CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT no es fa responsable d’aquests continguts ni de quantes reclamacions puguen derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos.

Responsabilitat per enllaços
El lloc web no disposa d’enllaços o hipervíncles de tercers.

Protecció de dades personals
CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme a l’establert per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà remetre a CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT les seues dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen a la Web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
Preguem llegeixca atentament els textos legals abans de facilitar les seues dades de caràcter personal.

Exclusió de responsabilitat
CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT, no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que puga ocasionar a l’usuari o visitant una eventual caiguda del servei, així com tampoc serà responsable de problemes sorgits per la falta d’interactivitat entre els usuaris o visitants en aquestes situacions.

Legislació aplicable i jurisdicció
Totes les qüestions que se susciten entre CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seues pròpies clàusules i, en el que en elles no estigués previst, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT D’ONTINYENT.