Beques i ajudes

En aquest apartat podreu trobar les diferents convocatòries vigents, de beques i ajudes corresponents a les principals universitats del País Valencià. També podreu trobar convocatòries corresponents al Ministeri d’Educació i a la Conselleria d’Educació i Investigació, així com a la Conselleria d’Innovació, Universitats i Ciència de la GVA.

Podreu presentar la vostra sol·licitud i ampliar la informació de cada convocatòria, entrat a l’enllaç de la convocatòria corresponent.

Tanmateix, si busqueu alguna convocatòria ja exhaurida o informació sobre quan eixiran noves convocatòries, fiqueu-vos en contacte amb nosaltres.

Responsable

Objecte

Termini 

Quantía

Més informació

Universitat de València - UV.

Programa de mobilitat «Erasmus Practiques» de la Universitat de València per al curs acadèmic 2022/2023.

Fins al 15/07/2022

460, 410 o 360 euros mensuals, depenent del país on es realitze la pràctica.

Universitat d'Alcanat - UA.

Convocatòria de mobilitat per a estades docents durant el curs 2022-2023.

Fins al 30/06/2022

A consultar.

Universitat Miguel Hernández d'Elx - UMH. 

Convocatòria d'ajuts per a l'elaboració de tesis, treballs fi de grau en valencià. 

Fins al 30/09/2022

400€ per a tesis i 150 per a TFG i TFM.

Universitat Politècnica de València - UPV.

Tres beques per a la Càtedra Cellers Faustino & Willy Ramos per a estades artístiques internacionals amb durada d'un mes, per a l'any 2022

Fins al 28/07/2022

S'estableix una dotació màxima per beca de 6.000€.

Universitat Politècnica de València - UPV.

1.075 beques d'ajuda a la matrícula de l'examen CertAcles B2 en anglès, francès o alemany. Pla «Linguae UPV».

Del 15/06 al 15/07 del 2022

Màxim 65€ per beca.

Universitat Politècnica de València - UPV.

Beques Pràctiques UPV - Santander. Convocatòria 2022.

Fins al 29/04/2022 per a pràctiques amb inici l'1/07 o l'1/08.

De l'01/05 al 08/2022 per a pràctiques amb inici l'1/10 o l'1/11.

De l'1/09 13/10 per a pràctiques amb inici l'1/12, 1/01/2023 o 1/02/2023.

A consultar

Universitat d'Alcanat - UA.

Convocatòria de mobilitat Aitana-Erasmus + Pràctiques per a estudiants de la Universitat d'Alacant, curs 2022-2023.

Fins al 19/07/2022

650€/mensuals

Responsable

Objecte

Termini

Quantía

Més Informació

Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Beques per a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

Fins al 30/09/2022

A consultar

Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Beques de col·laboració en Departaments Universitaris. 

Fins al 20/09/2022

2.000€

Actualment no hi ha cap convocatòria oberta.

Responsable

Objecte

Termini

Quantia

Més informació

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. 

subvencions al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022.

Fins al 14/07/2022

A consultar

Responsable

Objecte

Termini

Quantia

Més informació

BBVA

Beques Leonardo a Investigadores i Creadores Culturals 2022.

Fins al 28/06/2022

55 beques cadascuna d'ella d'un import màxim de 40.000€/bruts.

Google

Programa de beques Google Fundae. 

Fins al 30/06/2022

Preu del curs.

Amb motiu de la COVID-19 molts dels tràmits i sol·licituds es realitzen exclusivament de forma telemàtica.

Si tens qualsevol dubte respecte a alguna de les convocatòries, pots adreçar-te al 621 25 17 61 on et podrem atendre.