Beques i ajudes

En aquest apartat podreu trobar les diferents convocatòries vigents, de beques i ajudes corresponents a les principals universitats del País Valencià. També podreu trobar convocatòries corresponents al Ministeri d’Educació i a la Conselleria d’Educació i Investigació, així com a la Conselleria d’Innovació, Universitats i Ciència de la GVA.

Podreu presentar la vostra sol·licitud i ampliar la informació de cada convocatòria, entrat a l’enllaç de la convocatòria corresponent.

Tanmateix, si busqueu alguna convocatòria ja exhaurida o informació sobre quan eixiran noves convocatòries, fiqueu-vos en contacte amb nosaltres.

Responsable

Objecte

Termini 

Quantía

Més informació

Universitat Miguel Hernández - Elx

Tres beques de col·laboració per a la coordinació d'accions de promoció d'activitat física i salut en l'oficina de campus saludables i esports de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Fins al 17/09/2020

500 €/mes

Universitat de València - UV

Programa de mobilitat ERASMUS Màster de la UV per al segon semestre del curs acadèmic

Fins al 05/10/2020

200, 250 o 300 €/mes depenent del país on es realitze l'estada

Responsable

Objecte

Termini

Quantía

Més Informació

Ministeri d'Educació

Beques i Ajudes per a alumnat de nivells  postobligatoris. No universitaris.

Fins al 01/10/2020

Depenent de cada situació

Ministeri d'Educació 

Beques i Ajudes per a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Curs 2020/2021

Fins al 30/09/2020

Depenent de cada situació

Ministeri d'Educació

Beques i Ajudes per a alumnat de nivells postobligatoris. Universitaris.

Fins al 15/10/2020

Depenent de cada situació

Ministeri d'Educació

Beques de col·laboració

Fins al 30/09/2020

2.000 €

Actualment no hi ha cap convocatòria oberta.

Responsable

Objecte

Termini

Quantia

Més informació

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Ajudes
per a complementar les beques per a l’activitat de mobilitat d’estudiants per estudis del Programa Erasmus+ curs 20/21

28 de setembre de 2020

De 150 € fins a 300 € mensuals

Responsable

Objecte

Termini

Quantia

Més informació

Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Quatre beques del programa de planificació de serveis socials per a la realització de pràctiques professionals en la seu de la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Fins al 05/10/2020

1.067,15 €/mes

Conselleria de Justícia , Interior i Administració Pública

Ajudes per a la preparació d’oposicions per
a l’ingrés en els cossos i escales del grup A de l’administració de la Generalitat.

Fins al 28/09/2020

500 €/mes

Consell Europeu

Pràctiques en la Secretaria General del Consell Europeu

Fins al 28/09/2020

Depenent del tipus de contracte de pràctiques

Des de l’1 de juny s’han représ la presentació i tramitació de sol·licituds per a beques i ajudes de la GVA.