BEQUES PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS

Termini de sol·licitud del 27 de març al 17 de maig.

Pots sol·licitar aquesta beca si creus que vas a cursar algún dels següents estudis en el curs 2023/2024:

· Curs d’accés a la universitat per a majors de 25 anys (impartit per universitats públiques).

· Ensenyances universitàries per a títols de grau i màster. Estan incloses els estudis de grau i màster en els centres universitaris de la Defensa i la Guàrdia Civil, així com els crèdits complementaris de formació per a accedir o obtenir el títol de grau o màster.

Quants diners pots rebre per la teua beca?

La beca és el resultat de diferents components i variables. Per tal de calcular-la, has de tenir present que aquesta consta d’una quantitat fixa i d’una quantitat variable. Què es contempla en cadascuna d’aquestes variables? A continuació vos ho especifiquem:

Quantia Fixa

Es diu quantitat fixa perquè, a diferència de la quantitat variable, és un import fix establert cada any en la convocatòria. Si compleixes tots els requisits (generals, econòmics i acadèmics), pots aconseguir la suma de totes les quantitats que t’expliquem a continuació:

Beca Matrícula.

Comprendrà l’import dels crèdits dels quals et matriculis per primera vegada.

Per renda familiar.

La quantia depén del llindar al qual estigues assignat. Aquest depén del nombre de membres computables a la teua unitat familiar i es publica cada any mitjançant el denominat decret de llindars (per a més informació consulta l’apartat corresponent). 

El component de renda sols entra en el llindar 1 i equival a una quantia de 1.700€.

Per canvi de residència al llarg del curs escolar.

La quantia per canvi de residència al llarg del curs escolar és d’un total de 2.500€

Per expedient acadèmic.

Aquesta quantia se sumarà si has obtingut un 8 o més i varia de 50 a 125 €.

· El preu per crèdit serà el preu oficial que es fixi en el curs 2022/2023 per als serveis acadèmics en funció de les diferents titulacions i universitats.
· La beca no cobreix les segones ni posteriors matrícules: només el preu dels crèdits en els quals et matriculis per primera vegada.
· Només cobreix els crèdits mínims exigits per a obtenir la titulació.
· Si estudies en una universitat privada, la beca cobreix només el preu que fixi la comunitat autònoma on estudiïs per a aquest títol o un altre amb la mateixa experimentalitat en una universitat pública.

Quantitat variable

Una vegada s’han assignat a totes les beques (les que compleixen els requisits) la quantia fixa, es reparteix l’import que ha sobrat del pressupost total. 

Aquest repartiment es realitza mitjançant una fórmula matemàtica de repartiment ponderada, és a dir, té en compte la nota mitjana de l’expedient acadèmic i la renda familiar. 

En qualsevol cas, la quantia variable serà la mínima, 60 €, sí: 

· Et matricules en un nombre de crèdits comprés entre 30 i 59 crèdits. 

· Curses únicament un TFG o TFM que no siguen una assignatura del teu Pla d’Estudis. 

· Curses estudis d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Tens dubtes? Pots consultar la nostra secció de Preguntes Freqüents.