Carnet Jove

REQUISITS PER A LA SEUA OBTENCIÓ:
– Tenir entre 14 i 30 anys, tots dos inclusivament.
– Abonar la taxa, fixada per al 2015 en 8,40€. Tindrà una validesa de dos anys, a partir de la data de la seua expedició.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS:
– Famílies nombroses:
Exempció total del pagament de la taxa si tenen reconeguda categoria especial.
Bonificació del 50% en el pagament de la taxa si tenen reconeguda categoria general (4,20€).

– Joves amb discapacitat reconeguda oficialment:
Exempció total del pagament de la taxa si tenen reconeguda una discapacitat igual o superior al 66%.
Bonificació del 50% del pagament de la taxa si tenen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% (4,20€).

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
– DNI original.
– Resguard bancari del pagament de la taxa. (Cal que es poseu abans en contacte amb nosaltres per facilitar-vos el nº de compte on cal que feu l’ingrés).
– Justificació de les exempcions o bonificacions mitjançant la documentació que ho acredite:
Família nombrosa – Targeta família nombrosa o, si escau, resolució de l’òrgan competent.
Discapacitat – Resolució dictada per la Conselleria de Benestar Social o, si escau, organisme competent.

AVANTATGES:
Per consultar les avantatges que t’ofereix el carnet jove al País Valencià, a altres comunitats autònomes o Europa, pots entrar al web:

http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/va/carnetjove/avantatges/ A més, en aquest web podràs estar al dia de les novetats i ofertes especials que isquen!

Més informació sobre el carnet jove en: http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/va/carnetjove/definicion

Deixa un comentari