Des del CLJO com a màxim òrgan de representació de les organitzacions juvenils i l’interlocutor vàlid davant l’administració i les institucions públiques privades i d’àmbit municipal en matèria de joventut, i com marca la clàusula novena del conveni signat amb l’Ajuntament, realitzem la difusió explícita de la concessió de l’ajuda per part d’aquest ajuntament, de 20.000 € per a dur endavant les diferents activitats que realitzem des del CLJO.


· Convocades beques de mobilitat internacional per a estudiants i estudiantes de doctorat de la Universitat de València per a l’any 2020

L’objecte d’aquesta convocatòria és realitzar estades en institucions internacionals d’educació superior o d’investigació al llarg de 2020 que completen l’activitat específica de mobilitat del programa de doctorat corresponent i afavorisquen l’obtenció de l’esment internacional.

Les persones beneficiàries han de complir:
a) Estar matriculats en un doctorat oficial de la Universitat de València previst en el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments de doctorat. Aquesta condició haurà de complir-se tan al final del període de presentació de sol·licituds, com durant tot el període de realització de la mobilitat.
b) Les estades de mobilitat no es podran realitzar al país de nacionalitat de la persona sol·licitant, a excepció d’aquells estudiants amb residència permanent a Espanya.
c) Per a sol·licitants de la modalitat A:
– Ser nacional d’algun dels països participants en el programa Erasmus. També podran participar els nacionals de tercers països si estan en possessió d’un permís de residència vàlid per a residir a Espanya.
– Realitzar l’estada de mobilitat internacional en alguna institució que siga titular d’una Carta Erasmus (ECHE Holder‘s List) i estiga situada en un dels estats que participen en el programa Erasmus.

El termini de presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 3 de gener de 2020.

Per a conéixer més informació, així com les bases, entreu ací.


· Convocades les Beques Programa AIRBUS Fi de Carrera 2020

La Fundació SEPI, F.S.P. convoca les beques corresponents al Programa AIRBUS Fi de Carrera 2020.

El Programa té com a finalitat facilitar a persones joves titulades universitàries o estudiants amb una màxima arracada de 30 crèdits ECTS per aprovar, períodes de formació pràctica, com a becaris, en centres de treball d’AIRBUS sota la supervisió de tutors

Requisits: 
Amb caràcter general, en tots els processos de selecció que es realitzen durant la vigència de l’edició 2020 del Programa, aquelles persones candidates que desitgen optar a alguna de les beques integrades en el Programa, hauran de complir els següents requisits:
· Haver nascut amb posterioritat al 31 de desembre de 1990.
· Alt nivell d’anglés.
· Estar disposada a fixar la residència en el lloc on li siga adjudicada la beca.
· No haver estat beneficiari o beneficiària d’algun programa de beques de la Fundació, ni haver renunciat a alguna beca atorgada per aquesta institució durant el període formatiu.
Amb caràcter específic per al procés de selecció en curs:
· Haver conclòs, abans de la data d’incorporació a la beca, els estudis necessaris per a l’obtenció d’un títol oficial universitari en alguna de les universitats reconegudes de l’Espai Europeu d’Educació Superior o, en un altre cas, homologats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional d’Espanya. Aquests títols estan relacionats en l’annex a aquestes bases i corresponen al procés de selecció de què es tracte. Aquestes titulacions hauran d’acreditar-se mitjançant exhibició d’original o còpia legitimada en el moment en què se sol·liciten.
· Podran també presentar la seua candidatura i optar a les beques convocades les persones estudiants universitàries que tinguen, com a màxim, 30 crèdits ECTS pendents d’aprovar, abans de la data d’incorporació a la beca.
Si la persona candidata ja és titulada, haurà d’haver obtingut aquest títol en alguna convocatòria dels cursos 2017/2018, 2018/2019 o 2019/2020.

El termini per a presentar la sol·licitud a aquesta convocatòria finalitza el 9 de gener de 2020.

Per a conéixer més informació entre ací.


· Convocats els Premis Manuel Castillo 2019, Universitat de València

Els Premis Manuel Castillo tenen com a objecte estimular la investigació acadèmica, científica i periodística en l’àmbit de la cooperació,
la pau i el desenvolupament humà, i estan adreçats a la comunitat universitària i als professionals.

Beneficiaris
Els premis s’adrecen a la comunitat universitària i els professionals,
segons la convocatòria

El termini per presentar la sol·licitud a aquesta convocatòria, finalitza el 28 de desembre de 2019.

Per a conéixer les bases reguladores, així com més informació, entreu ací.


 


· Convocades 24 «Beques Iberoamèrica. Estudiants de Grau. Santander Universitats» per a estudiants de la Universitat Politècnica de València – UPV, per al curs 2020/2021.

El programa «Beques Iberoamèrica. Estudiants de Grau. Santander Universitats» (en endavant, el programa) és un nou projecte amb el qual es pretén reforçar la mobilitat i l’intercanvi d’estudiants entre universitats iberoamericanes, condició necessària per a avançar cap a la construcció d’un espai iberoamericà del coneixement socialment responsable. La finalitat de les beques és facilitar a l’alumnat que continue els estudis durant un mínim d’un semestre acadèmic en una universitat iberoamericana d’un país diferent del de la universitat d’origen.

Per a conéixer més informació, així com les bases de la convocatòria, entreu ací.

El termini de presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 5 de desembre.


· Convocades les beques Promoe per al curs 2020/2021, per a estudiants de la Universitat Politècnica de València – UPV.

L’Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi (OPII), així com les Escoles i Facultats de la Universitat Politècnica de València mantenen diversos acords d’intercanvi amb universitats de països no europeus, mitjançant els quals els estudiants de la nostra universitat poden realitzar estades d’estudi de sense haver de pagar les taxes de matrícula en aquestes universitats (segons conveni).
Els objectius de la mobilitat d’estudiants per a realitzar estudis són:
• Permetre que els estudiants es beneficien educativament, lingüísticament i culturalment de l’experiència de l’aprenentatge en altres països.
• Fomentar la cooperació entre institucions i enriquir l’entorn educatiu de les institucions d’acolliment.
• Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i experiència internacional.

Per a conéixer les bases, així com més informació d’aquesta convocatòria, entreu ací.

El termini per a presentar aquesta sol·licitud finalitza el 9 de desembre.


· Convocades les Beques Vulcanus dirigides a estudiants de doctorats, màster o últim curs de grau en ingenieries, carreres tècniques o de ciències, de la Universitat Politècnica de València – UPV, per a realitzar pràctiques en una empresa japonesa durant 8 mesos. 

La beca, finançada pel Centre de Cooperació Industrial UE-el Japó (entitat fundada per la Comissió Europea i el govern japonés) i l’empresa amfitriona japonesa, inclou un seminari d’una setmana sobre el Japó, un curs intensiu de l’idioma japonés que es desenvoluparà durant quatre mesos a Tòquio i vuit mesos de pràctiques en una empresa tecnològica capdavantera.

Els estudiants seleccionats rebran una ajuda econòmica estimada en 1.900.000 iens (uns 15.700 euros) per a cobrir el cost dels viatges d’anada i tornada Japó i les despeses de manutenció. El seminari i el curs de japonés no té cap cost, i l’allotjament és gratuït durant tota l’estada.

Quant als requisits per a optar a aquestes beques, els candidats o candidates han de ser ciutadans de la Unió Europea, matriculats entre el quart any oficial d’estudis i el penúltim any de doctorat d’una enginyeria o carrera científica, amb un excel·lent expedient acadèmic i coneixements de l’idioma anglés, tant parlat com escrit. A més, es tindrà en compte la motivació de l’interessat, l’actitud davant les relacions UE-el Japó i la seva capacitat per a adaptar-se a una cultura diferent.

L’objectiu és que l’estudiant siga capaç d’interactuar amb empreses i persones japoneses en la seva futura carrera professional. El programa començarà el setembre de 2020 i finalitzarà l’agost de 2021 per a ajustar-se a l’any acadèmic en els estats membres de la UE/COSME.

Per a conéixer més informació, així com les bases, entreu ací.

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 13 de gener de 2020.


La mostra es completa amb sessions en Xàtiva i Alginet al llarg del mes de novembre

El passat dimarts 5 de novembre, al Consell Local de la Joventut d’Ontinyent – CLJO, va tindre lloc una de les tres sessions de la XI Mostra Itinerant de Cinema i Vídeo Indígena, organitzades per l’associació Perifèries i pels instituts IES Pou Clar d’Ontinyent i l’IES Josep Segrelles d’Albadia.

Aquesta mostra torna a Ontinyent, per portar-nos una projecció de la realitat que sofreix el col·lectiu feminista a Guatemala, concretament el col·lectiu maia. Així i de la mà d’Àlex Vàsquez, les participants d’aquesta jornada van poder gaudir de la projecció d’un documental i d’un col·loqui amb aquesta sanadora ancestral feminista de Guatemala. L’alumnat i participants de la jornada, vam poder reflexionar al voltant dels diferents moviments i lluites socials, i de la necessitat d’incorporar a aquests diversos moviments, la cura i estima per la terra. Per què, com podrem gaudir d’una societat feminista si no tenim terra on habitar-la?

Per completar aquesta Mostra, el pròxim 11 de novembre a Xàtiva, i el pròxim 20 de novembre a Alginet, tindran lloc les dues sessions restants.

Des del CLJO, volem agrair a les organitzadores per comptar amb l’òrgan representant de la joventut, per poder dur a terme aquestes jornades tan necessàries i importants per al nostre jovent.


Un any més, des  del Consell Local de la Joventut d’Ontinyent presentem el Concurs d’Escriptura Crítica Juvenil, una activitat que té com a objectiu instar els joves de la localitat a realitzar una reflexió crítica i argumentada sobre la seua realitat més propera.

La que serà la V edició d’aquest concurs d’escriptura compta amb el suport de l’Ajuntament d’Ontinyent i l’Institut Valencià de la Joventut, i amb la col·laboració de l’associació d’escriptors i escriptores de la Vall d’Albaida Renadiu, la Coordinadora de la Vall d’Albaida per la difensa i ús del valencià i periòdics locals com: el Periòdic d’Ontinyent, Loclar i VilaWeb. El jurat del concurs estarà format per membres del CLJO, representació de Renadiu i de la regidoria de joventut de la localitat, i es valoraran aspectes textuals com ara la coherència, l’adequació i la cohesió dels textos així com  la capacitat creativa dels participants i la qualitat de l’argumentació es presente.

A continuació es presenten les diferents categories de les quals consta el concurs amb les temàtiques corresponents:

1ª CATEGORIA

Alumnat de 3r i 4t d’ESO. TEMÀTICA: Estem les joves orgulloses de la nostra diversitat?

A continuació vos oferim alguns suggeriments, però podeu tractar altres temes que siguen del vostre interés:

En l’era de les xarxes socials, i el constant contacte amb la tecnologia, tenim més accés a la informació que ens permet veure el món que ens envolta des de diversos punts de vista, tot i això, som la gent jove suficientment tolerant amb la diversitat? Hem avançat respecte als nostres majors (germanes, cosines, mares, avis…). Respectem i donem suport a allò que considerem diferent de la norma? Dóna suport a i actua el nostre centre enfront dels casos d’assetjament? I el nostre voltant? I el nostre poble? Acceptem realment la diversitat? I la diversitat, què és?

Premi: e-book + publicació periòdic (VilaWeb) + 75€+lot de llibres

2ª CATEGORIA

Alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Batxillerat: Canvi Climàtic: actua Ontinyent a l’altura de les circumstàncies?”

A continuació vos oferim alguns suggeriments, però podeu tractar altres temes que siguen del vostre interés:

En els darrers mesos hem escoltat com s’està ficant el crit en el cel a causa de l’emergència climàtica que està sofrint el nostre planeta i la necessitat urgent d’aplicar polítiques i mesures per frenar el canvi climàtic que ja és patent. Però, som el jovent conscient d’aquesta situació? Creus que la nostra població està actuant en consonància amb aquesta emergència? Quines mesures creus que s’haurien d’aplicar? Com podem conscienciar a la nostra població?…

Premi: e-book + publicació periòdic Loclar + 100€+lot de llibres

3ª CATEGORIA

Joves de 18 a 30 anys. I dels i les joves, qui es preocupa?

Amb 3 de cada 10 treballadores joves del País Valencià dintre del llindar de pobresa, amb un augment del 9,62% del preu del lloguer al PV, el jovent ens trobem en una situació extrema. Amb aquest tema i aquestes dades, volem encetar un debat en la població que pateix aquesta realitat. Quines opcions tenim per a poder emancipar-nos? Com podem evolucionar professionalment amb els actuals contractes precaris? Són suficients les polítiques en matèria de joventut? Qui es preocupa per nosaltres?

Premi: e-book + publicació periòdic d’Ontinyent + 125€ + Lot de llibres

Per tal de garantir l’anonimat a l’hora de la valoració del jurat, els articles hauran de ser entregats en dos sobres diferents: un d’ells contindrà la còpia de l’article signat amb un pseudònim i amb el títol corresponent, mentre que l’altre sobre contindrà les dades del participant: nom complet, telèfon i correu electrònic.
El CLJO també compta amb la col·laboració dels departaments de valencià dels diferents centres de secundària de la localitat, que es faran càrrec de recollir els articles tant de la primera com de la segona categoria de la manera pertinent, per la qual cosa estem molt agraïts.

Pel que fa a la 3a categoria, els articles es lliuraran presencialment a la seu del CLJO ( c/ Joan XXIII 10 baix) o per correu certificat a la mateixa adreça i de la manera que s’ha explicat anteriorment al text. Tots aquells que no siguen entregats d’acord amb les normes no seran valorats pel jurat. En cas d’enviar-ho amb correu certificat, caldrà escriure el pseudònim i/o el títol de l’article en lloc d’escriure el nom complet del concursant.

Per últim, des del CLJO, voldríem agrair tots els col·laboradors que amb la seua contribució fan possible que el concurs d’escriptura es mantinga com una plataforma on donar veu als joves i que se senten valorats.