CICLE FORMATIU GRAU BÀSIC

Etapa educativa: VOLUNTÀRIA
Edat: A partir dels 15 anys
Duració: 2 cursos acadèmics
Titulació: En finalitzar obtindràs la titulació de Tècnic bàsic en l’especialitat que hages cursat.

Requisits d’accés:
– Tindre complits 15 anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els 17 anys en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
– Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
– Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors/es legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

Mòduls que s’imparteixen:  Els continguts educatius són teòrics i pràctics, es realitzen en centres educatius i tenen unes hores de formació en centres de treball.A banda dels continguts referents a l’especialitat que es cursa, es complementa amb continguts d’orientació i formació laboral, entre altres.
Quan finalitzes i vols continuar formant-te pots: Començar un CFG Mitjà.
ON PUC ESTUDIAR CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ? Consulta l’oferta formativa de CFG Mitjà a tot el País Valencià, al següent enllaç: http://www.cece.gva.es/eva/val/fp/oferta_fpbasica.htm

Deixa un comentari