Cicle Formatiu modalitat dual

En aquesta modalitat els Cicles Formatius són els mateixos (mitjà i superior), amb la peculiaritat què combinen la formació rebuda en un centre  educatiu amb l’activitat pràctica en un centre de treball (la distribució temporal de l’activitat formativa en el centre i en l’empresa pot variar), així doncs els alumnes de dual aniran a classe també amb els alumnes de CF en règim ordinari.

L’accés és a partir dels 16 anys, i pot accedir qualsevol alumne que complisca els requisits d’accés d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior, si el centre oferta aquest ensenyament.

Els centres que han oferit aquests cicles en 2014 podeu consultar-los al següent document: CFP DUAL 14-15

El títol serà el del cicle formatiu cursat, a més d’un certificat de l’activitat realitzada en l’empresa expedit pel centre educatiu.

Deixa un comentari