Cicle Formatiu modalitat semipresencial

En aquesta modalitat també s’imparteixen els mateixos cicles formatius de règim ordinari però amb la peculiaritat què en ella s’alternen continguts de caràcter no presencial amb altres de caràcter presencial que permeten acreditar les competències professionals de cada branca.

L’accés és a partir dels 16 anys, i pot accedir qualsevol alumne que complisca els requisits d’accés d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior, si el centre oferta aquest ensenyament.

La modalitat a distància, inclou activitats d’autoaprenentatge de l’alumnat i activitats presencials de formació en el centre docent (tutories col·lectives). L’alumnat marca el seu ritme d’aprenentatge en funció de les seues necessitats i disponibilitat, l’assistència a les tutories tindrà caràcter voluntari, a excepció d’aquelles dedicades a mòduls que, per les seues característiques eminentment pràctiques, requerisquen l’assistència presencial.

A aquest link podeu trobar l’oferta: http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/val/niveles_cfdis.asp

Deixa un comentari