CURS MAT 2023

Inscripcions del 15/05 al 16/06.

El Curs MAT es tracta d’un curs oficial reglat pel Decret 86/2015, de 5 de juny del Consell de la Generalitat Valenciana –  GVA. El curs compta d’un total de 310 hores les quals es divideixen en 150 hores lectives (les quals tindran lloc de format intensiu el pròxim juliol), i una vegada superades, les 160 hores de pràctiques amb la seua corresponent memòria. Sols estàs permés faltar a un 10% de les classes lectives, l’equivalent a 3 dies de formació.

Les classes tindran lloc al Casal del CLJO entre el 3 de juliol de 2022 i el 28 del mateix mes, en horari intensiu, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Per a poder inscriure’s al curs, i seguint en la normativa mencionada anteriorment, cal tindre 16 anys complerts, i perquè l’IVAJ puga expedir la titulació, cal tindre superat el curs i tindre 18 anys. El termini d’inscripcions estarà vigent fins al 16 de juny o en el moment de cobrir les inscripcions. Aquesta es realitzarà, bé de forma telemàtica emplenant el següent formulari: formulari d’inscripció. O bé, a l’oficina del CLJO situada en el Carrer Joan XXIII número 10, situat al costat de l’edifici de La UNED. Al curs es poden inscriure joves a partir de setze anys, tot i que es prioritzarà les inscripcions de majors d’edat.

En cas de ser menor d’edat, cal que adjunteu l’autorització de menors que vos podeu descarregar des d’ací

El preu del curs serà de 185€ per persona en condició general i de 170€ amb Carnet Jove. Es podrà efectuar el pagament bé de forma íntegra en el moment de la inscripció, o bé, realitzar-lo de forma fraccionada. El pagament s’ha d’efectuar en el següent compte bancari de Caixa Ontinyent, ES44 2045 6001 5330 0045 6270. En el concepte cal indicar el nom del o la inscrita més Curs MAT, per exemple, Joan Revert – Curs MAT.

Per a aquells i aquelles que decidiu fraccionar-vos el pagament, aquest quedaria de la següent forma:

· 185€,  un pagament de 95€ en el moment de la inscripció i un altre de 90€ al mes de juliol. 
· 170€ amb descompte del Carnet Jove, dos pagament de 85€. Un en el moment de la inscripció i l’altre al mes de juliol. 

Per tal de confirmar la inscripció, cal aportar el justificant del pagament íntegre del curs, o bé del primer pagament en el cas del pago fraccionat.