CURS MAT 2022

Inscripcions del 16/05 al 30/06.

Monitor/Monitora d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil

 

 

Per segon any consecutiu, el Curs MAT – Monitor/Monitora d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil tindrà lloc de forma intensiva al mes de juliol del 2022.

 

El Curs MAT es tracta d’un curs oficial reglat pel Decret 86/2015, de 5 de juny del Consell de la Generalitat Valenciana, podeu consultar ací la seua normativa. El curs compta d’un total de 310 hores les quals es divideixen en 150 hores lectives (les quals tindran lloc de format intensiu el pròxim juliol), i una vegada superades, les 160 hores de pràctiques amb la seua corresponent memòria. Una vegada superades ambdues parts, l’Institut Valencià de la Joventut – IVAJ, expedirà la titulació oficial.
Per a poder inscriure’s al curs, i seguint en la normativa mencionada anteriorment, cal tindre 16 anys complerts, i perquè l’IVAJ puga expedir la titulació, cal tindre superat el curs i tindre 18 anys complerts.

 

El termini d’inscripcions estarà vigent des del 16 de maig de 2022 fins al 30 de juny de 2023 o en el moment de cobrir les inscripcions. Aquesta es realitzarà, be de forma telemàtica emplenant el següent formulari: formulari inscripció, o be, a l’oficina del CLJO situada en el Carrer Joan XXIII número 10, situat al costat de l’edifici de La UNED. Al curs es poden inscriure joves a partir de setze anys, tot i que es prioritzarà les inscripcions de majors d’edat.

 

El curs compta amb un total de 25 places que s’adjudicaràn per ordre de la sol·licitud d’inscripció. Les classes tindran lloc al Casal del CLJO entre el 4 de juliol de 2022 i el 29 del mateix mes, en horari intensiu, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

 

El preu del curs serà de 175€ per persona, amb descomptes per a aquells i aquelles que tinguen el Carnet Jove, sent el preu total en aquest cas de 160€. Es podrà efectuar el pagament bé de forma íntegra en el moment de la inscripció o bé realitzar-lo de forma fraccionada. El pagament s’ha d’efectuar en el següent compte bancari de Caixa Ontinyent, ES44 2045 6001 5330 0045 6270. En el concepte cal indicar el nom del o la inscrita més Curs MAT, per exemple, Joan Revert – Curs MAT. 

 

Per a aquells i aquelles que decidiu fraccionar-vos el pagament, aquest quedaria de la següent forma:

 

· 175€, en el moment de la inscripció hi haurà un primer pagament de 75€ i després dues quotes (juny i juliol) de 50€.
· 160€ amb descompte del Carnet Jove, en el moment de la inscripció hi haurà un primer pagament de 60€ i després dues quotes (juny i juliol) de 50€.

 

Per tal de confirmar la inscripció, cal aportar el justificant del pagament íntegre del curs, o bé del primer pagament en el cas del pago fraccionat, a l’hora d’emplenar el formulari d’inscripció.

 

Aquest curs compta amb places molt limitades.

 

Per a més informació podeu enviar un correu a conselljoventut@gmail.com o posar-se en contacte en el  621 25 17 61.

 

Les inscripcions presencials es realitzarn a partir del dilluns 23 de maig.