DANSA

Els ensenyaments artístics oficials de dansa es divideixen en dos graus:

1. Ensenyaments Elementals.
2. Ensenyaments Professionals.

Consulta baix, informació detallada de cada punt.

————–

1. Ensenyaments Elementals.
Es reparteixen en quatre cursos encaminats al desenvolupament integral i progressiu de les diferents especialitats per aprofundir en la seua posterior formació. També, condueixen a l’obtenció del certificat elemental de l’especialitat corresponent a tots aquells alumnes que els superen a més de la formació necessària per a presentar-se a la prova d’accés als Ensenyaments Professionals.

Centres on es poden cursarhttp://www.cece.gva.es/ocd/areacd/val/regesp_myd.asp

2. Ensenyaments Professionals.
Aquests estudis tenen com a finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la seua qualificació com a futurs professionals, docents i investigadors. Les especialitats dels ensenyaments artístics superiors de dansa són: Pedagogia i Coreografia i interpretació.
Pots consultar els centres on cursar aquests estudis al següent enllaç:
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/val/regesp_myd.asp?n=46

Condicions d’accés: Per accedir a algun dels ensenyaments artístics superiors hauràs de complir un dels requisits següents: tenir el títol de batxiller, fer la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. Caldrà superar una prova específica a la modalitat que es vulga accedir. En cas de ser major de 19 anys i no posseir els requisits acadèmics d’accés, podràs acreditar la prova específica (prèvia superació d’una prova en relació als continguts del batxillerat).
La prova específica de cadascun dels ensenyaments artístics superiors es realitza en els centres on es vol estudiar. 

Organització: Tenen una durada de 240 crèdits, que es poden distribuir en quatre cursos. Cada crèdit equival a unes 25 hores de treball, repartides entre les hores de classe, estudi, pràctiques, treballs…

Titulació: Els ensenyaments artístics superiors permeten obtenir una titulació en l’especialitat o àmbit que haja estudiat, equivalent a tots els efectes als graus universitaris.
Aquesta titulació dóna accés als estudis de Màster.

 torna enrere


Leave a Reply