DIA DEL TREBALLADOR/A

Amb motiu del Dia Internacional del Treball hem volgut conéixer quina ha sigut la situació laboral de la joventut d’Ontinyent. Els resultats s’han aconseguit a través d’una enquesta virtual realitzada a la població d’entre 16 i 30 anys.

 • Segons la mostra obtinguda s’arriba a la conclusió que hi ha persones treballant sense un contracte laboral o d’altres que en tenen, però sols a mitja jornada.
 • Un 23% respecte al 78% no fa feina en allò que ha dedicat el seu temps en formar-se.
 • Una gran majoria de joventut ha hagut de canviar de localitat per motius laborals, d’ella un 100% considera que li agradaria estar produint en la localitat on ha crescut.

Amb aquestes dades volem, també, testimoniar anònimament algunes de les experiències laborals en les quals es troba la joventut d’Ontinyent:

 • “La meua situació laboral no m’ha aportat mai estabilitat i capacitat per a tindre projectes a llarg termini. La precarietat per la meua part està en no saber si van a acomiadar-me o si continuaré treballant, no tant pel sou sinó per eixa inestabilitat.”
 • “Malgrat tenir una carrera i un màster, les condicions salarials del meu sector laboral són pèssimes.”
 • “He tingut precarietat laboral. No pagar hores extres, més hores de les que marca el contracte, contracte per sota de la titulació acadèmica.”
 • “Treballe a un lloc que està relacionat amb els meus estudis, i encara que el salari i les condicions són bones, faig poques hores que no arriben a obtindre un salari que m’ajude a poder independitzar-me i viure amb tranquil·litat.”

Els i les joves han parlat, i per això demanen:

 • Polítiques socials i fiscals per afavorir el contracte de la gent jove.
 • Garantir sous dignes per a poder emancipar-se.
 • Més oportunitats de formació, tant per les administracions públiques com privades. I que es confie més en la gent no tant per currículum sinó per habilitats.
 • Pràctiques remunerades.
 • A les privades, complir la legislació.
 • Fomentar les opcions d’estabilitat en el lloc de feina i l’accés a la formació per part de les administracions i empreses privades.
 • Més ocupació pública sense requeriment d’experiència prèvia en diferents titulacions universitàries. A més, més feina per al jovent no format, amb possibilitat de formació remunerada mitjançant pràctiques. A les privades subvencions públiques per a la contractació de gent jove. Donar més oportunitats de millora a la gent sense experiència, més cursos formatius, etc.

Deixa un comentari