EL CLJO participa de la Reunió Plenària i l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la Joventut – CVJ, del passat dissabte 27.

En aquesta es va aprovar per unanimitat la proposta de resolució redactada per diversos Consells Locals de Joventut – CLJ, entre ells el CLJO, reivindicant-se com a interlocutor vàlid front a les administracions públiques, quant a matèria juvenil.

El passat dissabte 27 de juny, va tindre lloc de forma telemàtica la Reunió Plenària i l’AGE del Consell Valencià de la Joventut. A aquesta van acudir el President el CLJO, Jonathan Llansola, la Vocal, Neus ferrero i el tècnic del CLJO. 
En aquesta es van aprovar quatre propostes per unanimitat. 
La resolució Memoràndum feta pels membres de la Comissió Permanent promulga el dret a l’habitatge com a dret bàsic de les persones joves. Proposa, entre altres:
· Augmentar la inversió per a la compra pública d’habitatges.
· Augmentar els pressupostos per a les ajudes al lloguer jove.
Perquè no es vulneren els drets de les persones joves a l’oci educatiu, les entitats d’Educació No Formal demanen la cessió d’espais per poder fer les activitats.

No es pot oblidar la importància de l’educació no formal en el desenvolupament personal de la joventut.
La Federació Don Bosco, també proposa millorar les condicions de totes aquelles persones joves que no estan contemplades en l’actual llei de migració. Calen recursos per una societat més inclusiva i igualitària.

Finalment, diferents CLJ d’arreu del País Valencià, entre ells el CLJO, van presentar una proposta de resolució on demanen continuar sent interlocutors amb els ajuntaments sense perdre independència ni recursos econòmics. En aquesta resolució, es fa referència a la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat Valenciana, de polítiques integrals de joventut, en el seu article 27, on es reconeix als CLJ com als i les representants davant l’administració corresponent com a òrgans màxims de representació i interlocució de les associacions juvenils i de la joventut del seu territori.
Des dels CLJ demanem treballar braç a braç amb els ajuntaments per tal de poder diagnosticar l’actual situació socioeconòmica que ha deixat la COVID-19 en el jovent.
Així, i tenint en compte el Pla de Municipalització de les Polítiques Integrals de Joventut de l’IVAJ, el qual està dotant als Ajuntaments de personal especialitzat en joventut, es podria treballar conjuntament amb el personal tècnic dels consells per tal de poder realitzar una comissió que redacte l’informe que reflectisca la realitat del jovent a escala local, establint una xarxa de suport mutu amb l’objectiu de reactivar els CLJ i les entitats que treballen pel nostre jovent. D’aquesta manera es pot crear un pla de reactivació del teixit associatiu conjuntament amb les diferents entitats implicades, que reflectisca les diferents sensibilitats del jovent i atenent així a un dels objectius marcats en la Llei.


Deixa un comentari