EL CLJO PROMOU LA PARTICIPACIÓ AMB LA PUBLICACIÓ D’INFOGRAFIES AL VOLTANT D’AQUESTA TEMÀTICA

Des del CLJO hem publicat una sèrie d’infografies informatives a les nostres xarxes socials sobre la participació i l’associacionisme. Moltes vegades, desconeixem el nostre dret o tenim limitacions per exercir-lo. Les persones tenim motivacions, interessos i expectatives que ens impulsen a participar, i tots són subjectius i legítims, però hem de tenir en compte que han d’orientar-se cap al benestar, principalment social, però també personal.

Una associació juvenil és un element de participació i expressió important que facilita la integració dels i les joves en la societat. És una entitat en la qual un grup de joves amb edats compreses entre els 14 i 30 anys, s’uneixen de manera voluntària, sense ànim de
lucre, per tal de comprometre’s amb un fi comú. A través de l’associacionisme juvenil s’aconsegueix l’exercici de la ciutadania mitjançant el desenvolupament dels valors i l’acció participativa democràtica. Les pràctiques dialèctiques i els projectes efectius que porten en pràctica la joventut associada, considerada com agent actiu participatiu del seu entorn, actuen com a fenomen social transformador.


Leave a Reply