Com funciona?

Els òrgans de govern i representació del Consell Local de la Joventutd’Ontinyent són, respectivament, l’Assemblea General i la Comissió Permanent. L’Assemblea General està integrada per totes les associacions membre.

La Comissió Permanent és l’òrgan de representació que gestiona i representa els interessos del CLJO d’acord amb les disposicions i directives de l’Assemblea General. La Comissió està formada per un grup variable de persones, elegides democràticament entre els representants de les entitats membre.

Pots apuntar-te a qualsevol de les associacions que funcionen al Consell i tindre veu i vot a través d’aquestes!