ESCENARIS DE PARTICIPACIÓ JUVENIL 🤝

👉 Hi ha diferents teories en participació infantil i juvenil que coincideixen a afirmar que existeixen tres escenaris fonamentals per a l’adquisició i l’aprenentatge de la pràctica participativa: la família, l’escola i l’àmbit comunitari. 🗣🧑‍🏫

👉 En el cas de l’adolescència i la joventut, l’àmbit escolar, els espais d’oci i temps lliure i l’associacionisme juvenil són els principals escenaris per iniciar-se en l’actuació col·lectiva. Així mateix, no podem oblidar que les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han creat nous escenaris per a la participació juvenil pel seu dinamisme i flexibilitat.


Leave a Reply