La Clau del Vot

Des del CLJO hem decidit participar de la campanya #LaClaudelVot, organitzada pel Consell Valencià de la Joventut, la qual es va iniciar arran de les eleccions estatals i valencianes del passat 28A. Amb motiu de les eleccions municipals i europees del proper 26M, des del CLJO hem analitzat els diferents programes electorals de les formacions polítiques que opten a l’alcaldia d’Ontinyent. Ací vos deixem les diferents temàtiques que hem analitzat:

a) Reconeixement d’un Sistema Públic de Polítiques Integrals de Joventut de les Polítiques de Joventut:
Fa referència a una regidoria específica de joventut?
Fa referència al desenvolupament de polítiques o plans de joventut?
Fa referència a inversions específiques en polítiques de joventut?
Fa referència a personal específic de polítiques de joventut?
Fa menció específica al Consell Local de la Joventut com l’espai legítim amb el qual treballar el desenvolupament de les polítiques de joventut?
b
) Joventut preparada
Fa referència expressa a la xarxa llibres?
Fa referència a accions específiques per a la reducció efectiva de la taxa d’abandonament escolar o de segona oportunitat?
Reconeix l’associacionisme estudiantil?
Fa referència a projectes de ciutat educadora o l’apertura d’esais fora d’horari?
Fa referència a la coordinació d’accions entre l’educació formal i la no formal? (entrada d’enttats juvenils als centres)
c) Joventut emancipada amb dignitat i autonomia:
Fa referència a les polítiques d’ocupació jove: Garantia Juvenil, mesures pròpies per al foment de l’ocupació jove?
Exposa accions específiques per a lluita contra la precarietat laboral juvenil (temporalitat, subocupació)? (formació, campanyes…)
Inclou mesures específiques per a impulsar l’orientació individual d’inserció a les persones joves?
Es recullen accions específiques per a facilitar l’accés a l’habitatge de la població juvenil?
Fa referència a l’orientació en matèria educativa o d’emancipació?
Fa referència, a la intermediació de l’administració publica en matèria d’habitatge?
d
) Joventut amb llibertat de moviment:
Recull actuacions o mesures per a facilitar la mobilitat juvenil (transport)?
Fa referència a la mobilitat sostenible? (bici, patinets, etc.)
S’estableixen actuacions específiques per a connectar les poblacions amb les escoles?
Es fan referència a programes de mobilitat nocturna per a joves?
e
) Joventut en igualtat d’oportunitats:
Fa referència al Pacte Contra la Violència Masclista?
Compta amb referències o mesures per al foment de la coeducació i l’educació en igualtat?
Compta amb mesures específiques per a la prevenció de la violència contra el col·lectiu LGTBI?
Compta amb mesures específiques per a la prevenció de la violència contra el col·lectiu de persones amb discapacitat?
Compta amb mesures específiques per a la prevenció de la violència contra el col·lectiu de persones migrants, realitzades o d’altres cultures a la predominant?
f
) Joventut saludable:
Es fa referència a accions específiques per a la promoció d’un estil de vida actiu i d’accions per a la promoció d’hàbits de vida saludable?
Proposen alguna mesura per a lluitar contra les addiccions i conductes de risc de la joventut? (ludopatia, tecnologies, drogues…)
Proposen alguna mesura per a promoure la salut emocional en l’adolescència i la joventut?
g
) Joventut que participa:
Recull, explícitament, el seu suport al Consell Local de la Joventut?
Fa referència a la gestió o cogestió d’espais i equipaments juvenils?
Fa referència a la dotació de recursos econòmics a les entitats juvenils?
Fa referència a la cessió d’espais a les entitats juvenils?
Fa referència a un registre d’entitats juvenils actualitzat?
Fa referència al reconeixement de competències adquirides al voluntariat?
Fa referència al foment del voluntariat juvenil?
h
) Joventut amb accés a la cultura i a un oci alternatiu:
Recull accions per la col·laboració del col·lectiu juvenil en l’elaboració de polítiques i agendes culturals?
Fa referència a línies d’ajudes específiques per a joves creadors culturals?
Estableix mesures per a l’accés a la cultura per part de les persones joves?
Estableix programes d’oci alternatiu saludable?
Es fa referència a la promoció del valencià entre el col·lectiu juvenil?

L’obtenció de la puntuació s’ha obtingut de la següent forma:

“Per cada indicador, s’escriu un 1 en el cas que es complisca i un 0 en el cas que no. La graella fa el sumatori i calcula el total.
Quan un programa polític compte amb la totalitat o més de la meitat dels indicadors d’un objectiu, rebrà una cara verda simbolitzant que compleix amb les polítiques de joventut en aquest objectiu. Quan compte amb la meitat o menys de la meitat, una cara taronja representant que no arreplega totes les mesures. Quan tinguen 1 o cap indicador, rebrà una cara roja, representant que no donen suficient importància a les polítiques de joventut en el seu programa en eixe objectiu.
Per considerar la valoració dels diferents indicadors de cada apartat ha d’haver-hi una referència específica al programa analitzat.
Encara que és molt possible que al programa electoral apareguen mesures similars adreçades a la població en el seu conjunt, amb aquesta anàlisi es valora la rellevància especial que es dóna a la joventut com a col·lectiu diferenciat, i per això sols es valoren aquelles mesures específiques per a joventut.”

Ací vos deixem els diferents enllaços als programes electorals de les diferents formacions polítiques, PSPV, PP, Compromís, Unides Podem i La Vall ens Uneix. Malauradament no hem pogut aconseguir el programa electoral de C’s per Ontinyent.

 


Deixa un comentari