MÚSICA

S’organitza en tres etapes:

1. Ensenyaments elementals (no obtindràs una titulació oficial, però sí que et prepararà per seguir estudis posteriors de grau professional de música).
2. Ensenyaments de grau professional.
3. Ensenyaments de grau superior.

Consulta baix, informació detallada de cada punt.

————–

1. Ensenyaments elementals
On es poden estudiar els ensenyaments elementals de música? Les escoles de música autoritzades poden ser tant públiques com privades. Aquestes escoles prepararan per a accedir a estudis professionals i superiors.

D’altra banda, si s’està cursant ESO o Batxillerat i alhora estudis de música en una escola de música autoritzada, es pot demanar la convalidació d’algunes matèries.
Consulta on pots cursar els ensenyaments de grau professional de música al País Valencià al següent enllaç: Centres d’ensenyaments elementals de música.

2. Ensenyaments de grau professional.
Què són els ensenyaments de grau professional de música? Són estudis que tenen una durada de sis cursos i amb els quals s’obté el títol professional de música. Per accedir-hi caldrà superar una prova d’accés.

Quines especialitats es poden cursar? Les especialitats depenen de cada centre són:
Àrea d’instruments de l’orquestra: Arpa, Clarinet, Fagot, Flauta travessera, Oboé, Saxòfon, Trompa, Trompeta, Trombó, Tuba, Percussió, Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix
Àrea d’instruments polifònics: Acordió, Guitarra, Piano, Orgue
Àrea d’instruments de la música moderna i jazz: Guitarra elèctrica, Baix elèctric
Àrea d’instruments de la música antiga, excepte orgue: Clavicèmbal, Flauta de bec, Instruments de corda polsada del Renaixement i del Barroc, Viola de gamba
Àrea d’instruments tradicionals: Flabiol i tamborí, Tenora, Tible, Instruments de pua
Àrea de cant: Cant

On es poden estudiar els ensenyaments de grau professional de música?
Conservatoris de música i centres professionals de música. Si s’està cursant ESO o batxillerat i estudis de música en un conservatori o en un centre professional, es pot demanar la convalidació d’algunes matèries.
Centres artístics integrats. Aquests centres integren els ensenyaments d’educació secundària (ESO i Batxillerat) amb els ensenyaments de música. Això vol dir que es pot cursar, en el mateix centre, els ensenyaments de Batxillerat i ESO i els ensenyaments de música. Per poder-hi accedir cal superar una prova d’accés.

On es poden cursar els ensenyaments de grau professional de música? Consulta on pots cursar els ensenyaments de grau professional de música al País Valencià al següent enllaç:
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/val/regesp_myd.asp?n=3

3. Ensenyaments de grau superior.
Què són els ensenyaments artístics superiors de música? Formen part dels ensenyaments artístics superiors, juntament amb els d’art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, disseny i dansa.
Requisits:
– Tindre el títol de batxiller
– Fer la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o fer una prova per acreditar els seus coneixements.
– Superar una prova específica a la modalitat que vulga estudiar.
La prova es realitza en els centres respectius on es vol estudiar.

Especialitats: Composició, Direcció, Interpretació, Musicologia, Pedagogia, Producció i gestió, Sonologia.

Com s’organitzen aquests ensenyaments? Tenen una durada de 240 crèdits, que es poden distribuir en quatre cursos. Cada crèdit equival a unes 25 hores de treball repartides en classes, hores d’estudi, pràctiques, treballs… de la manera següent: matèries de formació bàsica, matèries obligatòries, matèries optatives, pràctiques externes i treball final.

On es poden cursar els ensenyaments artístics superiors de música? Consulta on pots cursar els ensenyaments de grau professional de música al País Valencià al següent enllaç:
http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/val/regesp_myd.asp?n=3

Quina titulació obtindrà en acabar els ensenyaments artístics superiors de música? La titulació equivalent a grau universitari. El títol en ensenyaments artístics superiors de música dóna accés als estudis de màster.

 torna enrere

 


Leave a Reply