NOVES CONVOCATÒRIES DE BEQUES

· Convocatòria de 5 beques de pràctiques professionals en la Direcció General d’Esport 2019.

Es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Direcció General d’Esport, a València, de les modalitats següents:

– Una beca per a persones amb

la titulació de grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, o equivalent, en l’àmbit de la promoció de l’esport per a tots i l’esport en edat escolar, l’organització i gestió dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, la gestió de les escoles de la mar de la Generalitat, el foment i la difusió de les activitats nàutiques i els esports relacionats amb el mar.

– Una beca per a persones amb titulació de grau en Dret, o equivalent, en l’àmbit de la tramitació de convenis i disposicions de la Direcció General d’Esport, l’organització i la gestió del Registre d’entitats esportives de la Comunitat Valenciana i la t

ramitació dels procediments sancionadors, d’inspecció i d’arbitratge en l’esport.

– Una beca per a persones amb titulació tècnica superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives, o equivalent, en l’àmbit funcional de les activitats de promoció i suport a la pilota valenciana que establisca la Direcció General d’Esport.

– Una beca per a persones amb titulació de grau en Arquitectura, o equivalent. Les activitats en les quals es desenvoluparà la beca seran en l’àmbit de la gestió del mapa de l’esport de la Comunitat Valenciana, l’elaboració del pla director d’instal·lacions espo

rtives, les ajudes en matèria d’infraestructures esportives, la supervisió de l’actual xarxa d’infraestructures a la Comunitat Valenciana i la gestió de les inversions en els centres i les instal·lacions esportius adscrits a la Direcció General d’Esport.

– Una beca per a persones amb titulació de grau en Informació i Documentació, o equivalent, en l’àmbit del tractament documental, l’edició i la publicació de la pàgina web de la Direcció General d’Esport, l’organització i l’arxivament dels expe

dients del Registre d’entitats esportives de la Comunitat Valenciana i els expedients administratius de la Direcció General d’Esport.

Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria podran presentar una sol·licitud per cada una de les beques, sempre que tinguen la titulació en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de juliol

Per a conéixer més inf

ormació d’aquesta convocatòria, entreu ací.


· Convocatòria de tres beques per a la formació professional arxivística en les Corts Valencianes

Es convoquen tres beques de formació professional arxivística, relacionada amb l’activitat parlamentària i administrativa i els fons d

ocumentals d’aquesta institució, d’acord amb les bases aprovades per la Mesa de les Corts Valencianes en la re

unió de 26 de juny de 2019 i publicades en el BOCV número 11, de 3 de juliol de 2019.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de juliol

Per a conéixer més informació d’aquesta convocatòria, entreu ací.


·

 Convocades Beques de mobilitat destudiants de la Universitat de València a països associats en el marc del programa Erasmus+ KA107, per al curs 2019/20

Per a ser beneficiari i  beneficiaria s’ha de ser estudiant de la Universitat de València i tindre adjudicada una
beca del programa internacional de la Universitat de València per al curs 2019-2020 en la destinació mencionada a l’anex II d’aquesta convocatòria

Termini

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 26 de juliol

Per a conéixer més informació. així com les bases d’aquesta convocatòria, entreu ací.


Per a qualsevol dubte respecte a aquestes convocatòries no dubteu en ficar-vos en contacte amb nosaltres, enviant un correu a conselljoventut@gmail.com o telefonant al 96 238 37 51 o al 644 95 44 32.

 


Deixa un comentari