NOVES CONVOCATÒRIES DE BEQUES I AJUDES

· Es convoquen les beques del Programa Meridies-Cooperació per a la participació de l’alumnat de la Universitat Politècnica de València – UPV, en projectes de cooperació al desenvolupament en països d’Àfrica i Llatinoamèrica. 

Els i les beneficiàries d’aquestes han d’estar matriculats en una titulació de la UPV de grau o màster oficial, durant el període en el qual se sol·licita i en què es gaudeix de l’ajuda.  Queda exclòs l’alumnat de doctorat, de títols propis (matrícules del CFP) o d’intercanvi acadèmic (Erasmus, Sèneca, etc.), així com el que haja gaudit en anys anteriors d’una beca de mobilitat del Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) de la UPV en qualsevol de les seues modalitats.

La finalitat d’aquestes és fomentar la solidaritat i els valors de cooperació  al desenvolupament entre l’alumnat i el personal docent.

El termini per presentar aquesta sol·licitud finalitza l’1 de març de 2019 a les 14.00.

Per a conéixer les bases i més informació entreu en http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/790412normalc.html


· Es convoquen les beques del Programa de cooperació al desenvolupament, destinades a fomentar la participació de l’alumnat de la Universitat Politècnica de València – UPV, en programes i projectes de cooperació al desenvolupament.

Els i les beneficiàries d’aquestes han d’estar matriculats en una titulació de la UPV de grau o màster oficial durant el període en el qual se sol·licita i que es gaudeix l’ajuda. Les ajudes són per a la realització de treballs o projectes final de grau, treballs o projectes final de carrera, tesines i treballs finals de màster o pràctiques curriculars de titulacions oficials de la UPV (sempre que les pràctiques estiguen contemplades en el pla d’estudis oficial). Queda exclòs l’alumnat de doctorat, de títols propis (matrícules del CFP) i d’intercanvi acadèmic (Erasmus, Sèneca, etc.).

La finalitat d’aquesta convocatòria és promoure la participació de l’alumnat en programes i projectes de cooperació al desenvolupament duts a terme en institucions vinculades al sistema de cooperació internacional (ONGD, organismes internacionals, universitats, etc.). Les activitats es desenvoluparan en països amb un Índex de Desenvolupament Humà mitjà-baix, o amb les poblacions més vulnerables d’altres estats amb desigualtats internes.

Aquesta sol·licitud consta de dos terminis per a la seua presentació: el primer termini finalitza el 5 de març de 2019 a les 14 hores i el segon termini finalitza el 2 de maig de 2019 a les 14 hores.

Per a conéixer les bases i més informació entreu en, http://www.upv.es/entidades/CCD/menu_urlc.html?/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/U0806317.pdf


· Es convoquen les “Beques Santander Erasmus” per a estudiants de la Universitat Politècnica de València. 

El Programa Beques Santander Erasmus 2019-2020 està dirigit a l’alumnat de la Universitat Politècnica de València participant en el programa Erasmus + amb fins d’estudis durant el curs 2019-2020.

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria les pots trobar ací, http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/1064419normalc.html.

La quantia d’aquestes beques estarà repartida en tres tipus diferents:

– 2 beques per un import de 3.200 euros cadascuna
– 76 beques per un import de 500 euros cadascuna
– 114 beques per un import de 150 euros cadascuna

El termini de presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 28 de febrer de 2019.

Per a conéixer les bases i més informació entreu en, http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/1064419normalc.html.


· Es convoquen les beques SICUE (Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris d’Espanya). 

Els requisits per poder optar a aquesta beca s’ha de complir:

 • Ser estudiant o estudianta de Grau i tindre superats un mínim de 45 crèdits a 30 de setembre de 2018
 • Estar matriculat en la mateixa titulació en 30 o més crèdits en el curs 2018-2019.
 • No poden participar els estudiants o estudiantes de màster ni de doctorat.
 • No es pot repetir universitat.
 • No es pot realitzar més d’un intercanvi dins del mateix curs acadèmic.
 • No es pot adjudicar plaça per al curs 2019/2020 a estudiants o estudiantes que tingueren plaça en el curs 2018-2019 però no van realitzar la mobilitat ni van presentar l’escrit de renúncia.
 • Consulta la convocatòria i les bases.

Per a realitzar la tramitació d’aquesta sol·licitud s’ha d’adreçar al portal web de la universitat on s’estiguen cursant els estudis, a continuació deixem els enllaços per a tramitar dita convocatòria en les Universitats Públiques del País Valencià:

 • http://www.upv.es/entidades/OPII/noticia_1063509c.html
 • https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/programa-sicue/estudiants-uv/informacio-general-1285862211833.html
 • http://internacional.umh.es/movilidad/estudiantes/sicue/
 • https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/convocatoriesRH?pArId=30996&pCategoria=9

El termini per a presentar la sol·licitud per aquesta convocatòria independentment de la universitat on s’estiga cursant estudis, finalitza el 13 de març de 2019.


Si tens qualsevol dubte o necessites ajuda a l’hora de tramitar qualsevol d’aquestes beques, pots ficar-te en contacte amb nosaltres telefonant al 96 238 37 51 o al 644 95 44 32. També ens pots enviar un missatge a les nostres xarxes socials, whatsapp o al correu conselljoventut@gmail.com


Leave a Reply