NOVES CONVOCATÒRIES DE BEQUES I AJUDES

· Convocadesbeques i borses de viatge per a la realització d’estudis del Màster Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament «Especialitat salut en països en desenvolupament», curs 2019-2020.

Per a conéixer més informació entreu en el següent enllaç, http://registro.umh.es/files/2019/02/RE_2019_001_5629.pdf
El termini per a presentar aquesta sol·licitud finalitza el 10 de maig.

· La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, convoca la concessió de sis beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de transparència i participació ciutadana en les dependències d’aquesta conselleria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és convocar la concessió, en règim de concurrència competitiva, de sis beques en matèria de transparència i participació ciutadana, per a completar la formació de jóvens amb titulació universitària, per mitjà de la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Conselleria amb competències en matèria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació durant els exercicis 2019 i 2020, dirigides a la millora i especialització professional de les persones amb les següents titulacions oficials universitàries: llicenciatura o grau en Sociologia, Dret, Informació i Documentació, Publicitat i Relacions Públiques, i Ciències Polítiques.

Les beques a concedir seran sis, i estaran destinades a llicenciats/ades o graduats/ades en les titulacions que a continuació es detallen i segons la distribució següent:
Titulació en Sociologia: dues beques.
Titulació en Dret: una beca.
Titulació en Informació i Documentació: una beca.
Titulació en Publicitat i Relacions Públiques: una beca.
Titulació en Ciències Polítiques: una beca

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 23 d’abril

Per a conéixer més informació entreu en http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/03/pdf/2019_3135.pdf

· Convocades les Ajudes Esportives d’Excel·lència de la Universitat Politècnica de València – UPV

Per a optar a l’Ajuda Esportiva d’Excel·lència, cal que la persona sol·licitant:
– Estiga matriculada amb anterioritat a l’últim dia de presentació de sol·licituds i mantinga la condició d’alumne o alumna de primer o segon cicle, grau o màster oficial, impartit a la UPV durant el curs 2019/20.
– Haja superat el 30% dels crèdits matriculats en el curs 2018/19 per a l’alumnat en règim de temps complet, i el 50% dels crèdits matriculats per a l’alumnat en règim de temps parcial.
– Haver competit en l’àmbit internacional representant oficialment el seu país

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria les podeu trobar en:
– Pàgina web del Servei d’Esports (www.upv.es/adep)
– Pàgina web del Servei d’Alumnat (www.upv.es/seralu)
El termini per a presentar aquesta sol·licitud finalitza el 6 de setembre de 2019.
Per a més informació entreu en http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/03/pdf/2019_3180.pdf

· Convocat el programa de mobilitat internacional Destino-UMH per a estudiants de grau, curs 2019-
2020.

La present convocatòria està destinada a estudiants de la Universitat Miguel Hernández d’Elx de grau «espanyols o amb residència permanent a Espanya».

El termini per a presentar aquesta sol·licitud finalitza el 13 d’abril
Per a més informació, entreu en http://registro.umh.es/files/2019/03/RE_2019_001_6039.pdf

· Convocades les ajudes a l’estudi per als i les estudiants que cursen estudis oficials en centres propis de la Universitat de València, curs 2018-2019.

Les persones destinatàries són les i els estudiants matriculats en el curs 2018/2019 en centres propis de la Universitat de València que complisquen els requisits econòmics i acadèmics indicats en aquesta convocatòria i que cursen qualsevol dels estudis següents:
a) Estudis conduents a l’obtenció dels títols oficials de grau
b) Estudis conduents a l’obtenció del títol oficial de màster. En el cas de màsters interuniversitaris, per a accedir a aquestes ajudes els estudiants han d’haver formalitzat la matrícula i pagat les taxes corresponents en la Universitat de València.

El termini de presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 28 d’abril de 2019

Per a conéixer més informació entreu en https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/
beques-ajudes/universitat-valencia/ajudes-estudi-1285846665423.html

· Convocades 45 beques d’ajuda a la matrícula per a cursar les activitats formatives promogudes per la Càtedra Cultura Directiva i Empresarial de la Universitat Politècnica de València (UPV), per a l’any 2019.

Aquestes beques es dirigeixen a estudiants UPV de grau, màster universitari i doctorat, matriculats en el curs acadèmic 2019/2020 i relacionats amb les àrees de coneixement que s’imparteixen en la UPV.
Els sol·licitants de les beques/ajudes han de complir, al final del termini de sol·licitud, el requisit d’estar preinscrits en la XI edició del curs «d’Introducció al Món de l’Empresa-Líders».

Cadascuna de les beques/ajudes està dotada amb un import de 600€ bruts, que s’aplicarà a reduir les taxes de matrícula de la XI Edició del curs «Introducció al Món de l’Empresa-Líders» que té un cost total de 650 € per al col·lectiu Alumne UPV i està organitzat per la Càtedra Cultura Directiva i Empresarial de la UPV per al curs 2019/2020.

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 24 de maig.
Per a consultar les bases d’aquesta convocatòria, heu d’entrar en http://www.upv.es/contenidos/CCDE/


Deixa un comentari