NOVES CONVOCATÒRIES DE BEQUES I PRÀCTIQUES

· Es convoquen les beques Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Convocatòria extraordinària 2019


Beneficiaris:
 Els estudiants de la Universitat Politècnica de València (UPV) que complisquen els requisits exigits en les bases.

Termini inscripció fins al 23 de maig de 2019.

Per a conéixer més informació i les bases d’aquesta convocatòria entreu a http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/14/pdf/2019_4818.pdf


· Es convoca la concessió de sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.
Beneficiaris: Persones residents a la Comunitat Valenciana que no siguen majors de 35 anys i estiguen en possessió del títol oficial que s’especifica en l’objecte de la beca, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la conclusió dels estudis conduents a la seua obtenció. S’exclou els qui hagen gaudit de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos i els qui estiguen gaudint d’una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que falten menys de dos mesos per a la seua finalització.
El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 29 de maig de 2019.
Per a conéixer més informació i les bases d’aquesta convocatòria entreu a http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/07/pdf/2019_4580.pdf

 

 


Leave a Reply