OBERT EL TERMINI D’INSCRIPCIONS A DIVERSOS ESTUDIS

· Procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2019-2020 en les escoles oficials d’idiomes del País Valencià
Termini de sol·licitud:
– Sol·licitud d’admissió per a alumnat general: des de les 9.00 hores del 12 de juny de 2019 fins a les 23.59 hores del 8 de setembre de 2019.
– Preinscripció a prova de nivell: A partir de les 9.00 hores del 12 de juny de 2019 fins a les 23.59 hores del 8 de setembre de 2019.
– Convocatòria extraordinària: De les 09.00 hores del dia 16 de setembre de 2019 i fins a les 23.59 hores del dia 19 de setembre de 2019.
Per a més informació, consulteu el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=13880


· Inscripció per a la realització de les proves d’accés d’ensenyaments professionals de Música i Dansa del País Valencià per al curs 2019-2020, en els conservatoris de titularitat pública del País Valencià. 

Termini de sol·licitud:

1a CONVOCATÒRIA

INSCRIPCIÓ: 13 maig a les 9.00 h a 20 maig a les 15 h

PROVES: 10 juny, a 28 juny

ENTREGA DOCUMENTACIÓ: a partir de l’endemà de la inscripció fins al 24 de maig.

LLISTATS PROVISIONALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 27 de maig

LLISTATS DEFINITIUS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 31 de maig

2a CONVOCATÒRIA

INSCRIPCIÓ 2a CONVOCATÒRIA: 1 juliol a les 9.00 h a 10 juliol a les 15 h

PROVES 2a CONVOCATÒRIA: 3 setembre a 10 setembre

ENTREGA DOCUMENTACIÓ: a partir de l’endemà de la inscripció fins al 15 de juliol.

LLISTATS PROVISIONALS PROFESSIONALS 2a Convocatòria: 16 de juliol

LLISTATS DEFINITIUS PROFESSIONALS 2a Convocatòria: 22 de juliol

Per a més informació entreu en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17074


· Calendari i procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, en centres públics i centres privats no universitaris amb cicles formatius sostinguts amb fons públics per al curs 2019-2020. 

Termini: del 16 al 29 de maig, els dos inclosos (s’ha de presentar PRÈVIAMENT amb l’assistent telemàtic).

Per a més informació entreu en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18088


· Calendari i procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats no universitaris amb cicles formatius sostinguts amb fons públics per al curs 2019-2020. 

Termini: del 16 de maig al 29 de maig de 2019

Per a més informació entreu en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18090


Leave a Reply