PARTICIPACIÓ JUVENIL

👉 La promoció de la participació i l’associacionisme juvenil és un dels reptes dels Consells Juvenils, per això, seguint aquest interès, el CLJO treballa en els centres educatius de la ciutat desenvolupant el foment de la participació i l’associacionisme en l’alumnat.

👉 La participació pot dur-se a terme tant individualment com col·lectivament, amb igualtat d’oportunitats, a través d’entitats juvenils, grups de joves o consells de joventut, i d’una manera horitzontal, lliure i democràtica.

👉 La participació de les persones en les entitats juvenils es fonamenta en tres factors que condicionen i alhora possibiliten aquesta participació:

➡️Voler participar: la motivació, interessos i expectatives, és a dir, que se senten com a propis els objectius col·lectius.

➡️Saber participar: fa referència a la formació, és a dir, que se sàpiga participar, desenvolupar les tasques i activitats.

➡️Poder participar: l’organització, és a dir, que es puga participar efectivament, a través dels mitjans existents per a prendre part en l’acció, la comunicació, la gestió o la presa de decisions.

👉 Si necessites més informació pots contactar al següent correu participacipaciocljo@gmail.com


Deixa un comentari