PFQB (PROGRAMA FORMATIU DE QUALIFICACIÓ BÀSICA)

En què consisteix?
Els programes formatius de qualificació bàsica són cursos que afavoreixen la maduresa personal i milloren la formació en una professió, per tant, milloren la possibilitat de trobar una ocupació.

Modalitats
– Programes formatius de qualificació bàsica ordinaris.
– Programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents.

Dirigit a: Com a condicions generals, podran accedir joves de 16 anys, com a mínim, complits fins al 31 de desembre, que no hagen obtingut el títol de Graduat en ESO. A més en funció de la modalitat, es concreten altres requisits d’accés:
– El PFQB ordinari està dirigit a joves escolaritzats o desescolaritzats entre 16 a 21 anys, complits en l’any d’inici del programa.
– El PFQB adaptat a joves amb necessitats educatives especials permanents, està dirigit a joves d’entre 16 a 21 anys, complits en l’any d’inici del programa, que presenten una discapacitat física, psíquica, trastorn de conducta o de personalitat.

Organització: La duració total, per al cas de la modalitat 1, és de 960h, dividides en 2 fases. La primera fase amb una durada de 320 hores, que es desenvoluparan de l’1 de setembre fins al 31 de desembre. La segona fase té una durada de 640hores, dels quals 80hores són de Formació en Centres de Treball. Aquesta fase es desenvoluparà entre l’1 de gener i el 30 de juny.

La durada total varia en funció de la modalitat. Oscil·la entre un curs, per a la modalitat 1, a dos cursos escolars en el cas de la modalitat 2. Un PFQB està compost per les assignatures següents:
– Mòduls professionals. Ací aprendràs competències derivades d’una qualificació de nivell 1.
– Mòduls formatius de caràcter general: lingüisticosocial, cientificomatemàtic, de formació i orientació laboral, de prevenció de riscos laborals i qualitat mediambiental, tutoria i pràctiques en empresa.

Titulació: Si superes tots els mòduls del programa, obtindràs una certificació acadèmica, on constaran els mòduls superats i les competències corresponents. En cas de finalitzar sense haver superat tots els mòduls, s’expedirà una certificació acadèmica amb els mòduls i unitats superades. Aquesta certificació té efectes acadèmics i acreditacions parcials acumulables de les competències professionals adquirides.

Seguir estudiant:
Una vegada superat el curs i obtingut el títol se t’obrin una sèrie d’alternatives. Són les següents:
– Accedir a un cicle de formació professional bàsica.
– Assistir a una de les diferents alternatives que existeixen per a obtenir el Graduat en ESO.
– Presentar-te a la prova d’accés a cicle formatiu de grau mitjà.

torna enrere

Deixa un comentari