PREGUNTES FREQÜENTS BEQUES ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

En aquesta pàgina podreu trobar les respostes a les preguntes més freqüents al voltant de les Beques per a estudis postobligatoris (universitaris i no universitaris), del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Quan he de presentar la meua sol·licitud?

El termini per a la presentació d’aquesta beca comprén del 27 de març al 17 de maig de 2022. 

Per a quin curs escolar són aquestes beques?

Aquestes beques són per al curs 2023/2024

Què faig si no sé què vaig a estudiar o on vaig a fer-ho?

Des del Ministeri d’Educació i Formació Professional, recomanen la presentació de la vostra sol·licitud tot i no saber on aneu estudiar, què aneu a estudiar o si finalment cursareu estudis el pròxim curs.

Tot i això, es recomana que s’indiquen els estudis més aproximats que es vagen a cursar el pròxim curs 2023/2024. En cas d’haver-hi algun canvi, es podrà realitzar una modificació al mes de setembre.

Per a quins estudis són aquestes beques?

Aquestes beques es divideixen en estudis universitaris i no universitaris, quedant de la següent forma:

· Estudis Universitaris.

 • Graus .
 • Màsters.

· Estudis No Universitaris:

 • Batxillerat.
 • Cursos d’accés i preparació per a proves d’accés a la Formació Professional i cursos de formació específics per a accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, impartits en centres públics i privats concertats
 • Formació Professional de grau mitjà i superior – CFGM i CFGS.
 • Ensenyances artístiques, professionals i superiors.
 • Ensenyances d’idiomes en Escoles Oficials – EOI, inclosa la mobilitat a distància.
 • Ensenyances Esportives.
 • Estudis religiosos superiors.
 • Formació Professional de Grau Bàsic.

Com puc sol·licitar-les?

Tot el procés de sol·licitud de la beca es realitza a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Podràs accedir de diferents formes, registrant-te, accedint amb el teu usuari i clau o bé amb certificat o clau digital

Quins són els requisits generals?

 • Ser espanyol/a o tenir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea.
 • No haber obtenido un título de nivel igual o superior a los estudios para los que pides la beca.

I els requisits acadèmics i econòmics?

Podeu consultar aquests requisits, accedint des d’aquest enllaç, a la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional

I quines són les teues obligacions?

Tingues en compte que, quan obtinguis la beca, hauràs de complir amb l’obligació d’utilitzar els diners per a la seva finalitat, és a dir, per a estudiar, assistir a classe i aprovar les assignatures del curs.

En els estudis No Universitaris, hauràs de retornar tota la quantitat de diners que hagis rebut de la beca en els següents casos:

 • Si et dónes de baixa del teu centre d’estudi al llarg del curs escolar.
 • Si no assisteixes al 80% o més de les hores lectives, excepte exempcions.
 • Si no superes el 50% de les assignatures, crèdits matriculats o hores matriculades en convocatòria ordinària o extraordinària.

En els Estudis Universitaris, hauràs de retornar tota la quantitat de diners que hagis rebut de la beca en els següents casos:

 • Anul·les la teua matrícula.
 • No superes el 50% dels crèdits matriculats en convocatòria ordinària o extraordinària. Aquest percentatge serà del 40% en les branques de ciències i ensenyaments tècnics.
 • Et dónes de baixa del teu centre d’estudi al llarg del curs escolar.
 • No has presentat el projecte de fi de carrera, que no constitueixi una assignatura del Pla d’Estudis, en el termini de dos anys des de la data de resolució de la beca.

En aquests casos, hauràs de retornar tota la quantitat de diners que hagis rebut de la beca, excepte si és per no haver superat el percentatge exigit de crèdits (50 o 40%). En aquest cas, no hauràs de retornar l’import de la matrícula.

Si tens qualsevol dubte addicional, pots contactar en nosaltres en el 621 25 17 61 o en el 96 238 37 51. També pots enviar un correu a conselljoventut@gmail.com.