Programa Comenius

Té per objectiu reforçar la dimensió europea en el camp de l’educació infantil, primària i secundària, promovent la mobilitat i la cooperació entre centres educatius. A escala individual, hi poden participar personal educatiu de centres docents no universitaris, futurs professors, i alumnes de secundària o de Cicles Formatius de Grau Superior que vulguen fer un curs a l’estranger. Dins d’aquest programa, com a mesura d’acompanyament, es troba l’eTwinning, que és una iniciativa de la Comissió Europea, que fomenta la col·laboració entre centres educatius europeus mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Una de les Accions del Comenius és la “Mobilitat per alumnat de secundària“, que té l’objectiu d’afavorir la mobilitat de l’alumnat d’educació secundària en un centre estranger, de fins a un curs escolar.
El tipus d’ajuts que poden atorgar són:
– Subvencions per cobrir les despeses d’allotjament i manutenció.
– Ajuts per contribuir a les despeses de matrícula en cursos de formació.
– Despeses reals derivades del viatge, assegurança, visat o preparació lingüística.
– Les quantitats s’adjudicaran segons el que estableix la convocatòria de propostes.

Informa’t amb detall al següent enllaç: http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius.html


Leave a Reply