Recursos

Si tens en 14 i 30 anys, pots sol·licitar el teu Carnet Jove per a accedir a descomptes en nombrosos àmbits com òptiques, transport, tendes de roba, etc.

Ací tens tota la informació per a la seua tramitació.

Modalitats del Carnet Jove

El Carnet Jove té dues modalitats:

El Carnet Jove associat a un compte bancari, el qual funcionarà com una targeta financera amb la qual, a més d’obtenir descomptes ,també podràs pagar i traure diners. Per a obtenir aquest carnet hauràs d’acudir a alguna de les següents entitats bancàries: 

  • Caixa Ontinyent
  • Cajamar
  • Caixa Popular

Carnet Jove Targeta Clàssica – Carnet Jove Digital. Amb aquest tipus de targeta, simplement obtindràs els descomptes disponibles.

Com i on tramitar el Carnet jove?

Per a tramitar el Carnet Jove heu d’acudir al Casal Jove, seu del CLJO, en el C/ Joan XXIII 10 – baix (al costat de l’edifici de la UNED), en l’horari d’aquest i amb la documentació que s’especifica més avall.

També podeu tramitar el vostre Carnet Jove de forma digital, des de la web de l’Institut Valencià de la Joventut – IVAJ. Seguiu les instruccions per a la seua tramitació digital, efectueu el pagament mitjançant el pagament en línia i obtindreu el vostre carnet jove digital en el correu que hàgeu indicat. Si a més del Carnet Jove digital vols disposar de la targeta física, hauràs de seleccionar el lloc de recollida, que podrà ser qualsevol oficina de l’IVAJ, així com qualsevol ajuntament o mancomunitat que emeta Carnet Jove i aparega en la pestanya de selecció. Si el voleu recollir en el CLJO, haureu de seleccionar l’Ajuntament d’Ontinyent com a oficina de recollida. 

IMPORTANT: Has de tindre instal·lat un lector bàsic de PDF en el dispositiu en el qual vages a descarregar-lo (i/o utilitzar-ho). A més, hauràs de proporcionar-nos una adreça de correu electrònic vàlida.

Requisits per a la seua obtenció

· Tenir entre 14 i 30 anys en el moment de la tramitació, tots dos inclusivament.

· Abonar la taxa, fixada pel 2022 en 7,70 €, sent de 3,85 € amb bonificació. La validesa d’aquest serà de dos anys, a partir de la data de la seua expedició.

On he de fer el pagament de la taxa?

Per a realitzar el pagament de la taxa del Carnet Jove, heu de realitzar un ingrés en el següent número de compte:

CaixaBank: ES21 2100 7596 1413 0039 2235

Aquest ingrés el podeu fer bé en qualsevol oficina de Bankia, bé fent una transferència des de la vostra banca en línia.

IMPORTANT, a l’hora de realitzar l’ingrés cal indicar en el concepte d’aquest el nom de la persona sol·licitant + Carnet Jove. Per exemple: Josep – Carnet Jove.

En el cas del Carnet Jove Digital, el pagament s’efectuarà en línia.

Exempcions i bonificacions

– Gaudiran d’exempció total del pagament de la taxa regulada en aquest capítol les víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició, a través de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

– Els membres de famílies nombroses i monoparentals gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:

· Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses/monoparentals que tinguin reconeguda categoria especial.

· Bonificació del 50%, 3,85€, en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses/monoparentals que tinguin reconeguda categoria general.

– Els joves amb diversitat funcional reconeguda oficialment gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:

· Exempció total del pagament de la taxa per als joves amb una diversitat funcional igual o superior al 66%.

· Bonificació del 50%, 3,85€, del pagament de la taxa per als joves amb una diversitat funcional igual o superior al 33%.


ACUMULACIÓ DE LES EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Seran acumulables:
– Els descomptes per família nombrosa i diversitat funcional.
– Els descomptes per família monoparental i diversitat funcional.
No seran acumulables:
Els descomptes per família nombrosa i família monoparental.

Documentació a aportar

DNI Original

Justificant banacri original del pagament de la taxa

Justificant de les exempcions o bonificacions (mitjançant la documentació que ho acredite):

+ Família nombrosa – Targeta de família nombrosa o, si escau, resolució de l’òrgan competent.

+ Discapacitat – Resolució dictada per la Conselleria de Benestar Social o, si escau, de l’organisme competent.

+ Família monoparental – Títol col·lectiu de família monoparental o carnet individual, o si escau, resolució de l’òrgan competent.

– Full de sol·licitud i protecció de dades omplert

Podreu descarregar-vos aquest document des d’aquest enllaç, sol·licitud. En el cas que la persona sol·licitant siga menor d’edat, haurà d’anar omplert  també l’apartat B i signada per la persona major d’edat responsable de la sol·licitant.

CARNET D'ALBERGUISTA JOVE

Actualment, amb el teu Carnet Jove disposaràs també del Carnet d’Alberguista.

CARNET ALBERGUISTA - ADULT

Dirigit a persones majors de 30 anys.

Podràs tramitar el teu carnet de forma física, al CLJO, o de forma telemàtica des d’aquesta pàgina web – REAJ. També podràs sol·licitar des del web el teu carnet físic, sense necessitat de desplaçar-te a l’oficina del CLJO.

El seu preu és de 10 €/any o 16 €/2 anys

CARNET ALBERGUISTA - GRUP

Aquest carnet està dirigit a qualsevol mena de grup, organització o associació formada per 10 persones o més.

El seu preu és de 16€ per a un any o de 25€ per a dos anys.

Podreu tramitar el teu carnet de forma física, al CLJO, o de forma telemàtica des d’aquesta pàgina web – REAJ.

CARNET ALBERGUISTA - FAMILIAR

Aquest carnet està dirigit a famílies formades per una o dues persones adultes a càrrec de menors de 14 anys.

El seu preu és de 18€ per a un any o de 29€ per a dos anys.

Podreu tramitar el teu carnet de forma física, al CLJO, o de forma telemàtica des d’aquesta pàgina web – REAJ.

Amb el Carnet Internacional de Professors (ITIC), els docents també té accés a les ofertes del Carnet d’Estudiants (ISIC) a tot el món. El preu és d’11€/any i la tramitació és exclusivament en línia.

Teniu tota la informació i el podeu tramitar en aquest enllaç, ISIC – Docència.

Podeu sol·licitar la vostra cita per a la tramitació en el 621 25 17 61.