Recursos

En aquest apartat podreu trobar els diferents recursos que s’ofereixen al jovent valencià per part de les diferents administracions públiques: Generalitat Valenciana, Diputació de València, Ajuntament d’Ontinyent, Unió Europea, etc.

Entre aquests recursos podreu trobau la informació necessària per a la tramitació del Carnet Jove de l’Institut Valencià de la Joventut – IVAJ (GVA). També podreu trobar informació del mateix i dels seus avantatges a nivell del País Valencià, l’Estat Espanyol i la resta de Païssos Europeus.

També podreu trobar informació de la resta de carnets: carnte d’alberguista, carnetISIC, etc.

Com i on tramitar el Carnet jove?

Per a tramitar el Carnet Jove heu d’acudir al Casal Jove, seu del CLJO, en el C/ Joan XXIII 10 – baix (al costat de l’edifici de la UNED), en l’horari d’aquest i amb la documentació que s’especifica més avall.

IMPORTANT, en el CLJO es tramita el Carnet Clàssic, si voleu el Carnet Jove associat a un compte bancari (targeta financera), heu d’acudir a l’oficina de la vostra entitat bancària. Les entitats que tramiten el Carnet Jove són, Bankia, ImaginaBank, Grup Cooperatiu CajamarAVCC – Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit i en Caixa Ontinyent.

Requisits per a la seua obtenció

· Tenir entre 14 i 30 anys, tots dos inclusivament.

· Abonar la taxa, fixada pel 2021 en 8,40 €. La validesa d’aquest serà de dos anys, a partir de la data de la seua expedició.

On he de fer el pagament de la taxa?

Per a realitzar el pagament de la taxa del Carnet Jove, heu de realitzar un ingrés en el següent número de compte:

BANKIA: ES17 2038 6159 9664 0000 1236

Aquest ingrés el podeu fer bé en qualsevol oficina de Bankia, bé fent una transferència des de la vostra banca en línia.

IMPORTANT, a l’hora de realitzar l’ingrés cal indicar en el concepte d’aquest el nom de la persona sol·licitant + Carnet Jove. Per exemple: Josep – Carnet Jove

Exempcions i bonificacions

– Gaudiran d’exempció total del pagament de la taxa regulada en aquest capítol les víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició, a través de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

– Els membres de famílies nombroses gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:

· Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguin reconeguda categoria especial.

· Bonificació del 50%, 4,20€, en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguin reconeguda categoria general.

– Els joves amb discapacitat reconeguda oficialment gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:

· Exempció total del pagament de la taxa per als joves amb una discapacitat igual o superior al 66%.

· Bonificació del 50%, 4,20 €, del pagament de la taxa per als joves amb una discapacitat igual o superior al 33%

– Els membres de famílies monoparentals gaudiran dels següents beneficis fiscals:
· Exempció total del pagament de les taxes per a les famílies monoparentals de categoria especial.
· Bonificació del 50%, 4,20 €, del pagament de les taxes per a les famílies monoparentals de categoria general.


ACUMULACIÓ DE LES EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Seran acumulables:
– Els descomptes per família nombrosa i discapacitat.
– Els descomptes per família monoparental i discapacitat.
No seran acumulables:
Els descomptes per família nombrosa i família monoparental.

Documentació a aportar

DNI Original

Justificant banacri original del pagament de la taxa

Justificant de les exempcions o bonificacions (mitjançant la documentació que ho acredite):

+ Família nombrosa – Targeta de família nombrosa o, si escau, resolució de l’òrgan competent.

+ Discapacitat – Resolució dictada per la Conselleria de Benestar Social o, si escau, de l’organisme competent.

+ Família monoparental – Títol col·lectiu de família monoparental o carnet individual, o si escau, resolució de l’òrgan competent.

– Full de sol·licitud i protecció de dades omplert

Podreu descarregar-vos aquest document des d’aquest enllaç, sol·licitud. En el cas que la persona sol·licitant siga menor d’edat, haurà d’anar omplert  també l’apartat B i signada per la persona major d’edat responsable de la sol·licitant.

 

Si necessites ajuda adicional pots vindre al consell i estarem encantats d’atendre’t.

Per a poder tramitar el Carnet Jove cal demanar cita prèvia en conselljoventut@gmail.com o enviant un Whatsapp al 644 95 44 32.