Recursos

En aquest apartat podreu trobar els diferents recursos que s’ofereixen al jovent valencià per part de les diferents administracions públiques: Generalitat Valenciana, Diputació de València, Ajuntament d’Ontinyent, Unió Europea, etc.

Entre aquests recursos podreu trobau la informació necessària per a la tramitació del Carnet Jove de l’Institut Valencià de la Joventut – IVAJ (GVA). També podreu trobar informació del mateix i dels seus avantatges a nivell del País Valencià, l’Estat Espanyol i la resta de Païssos Europeus.

També podreu trobar informació de la resta de carnets: carnte d’alberguista, carnetISIC, etc.

Com i on tramitar el Carnet jove?

Per a tramitar el Carnet Jove heu d’acudir al Casal Jove, seu del CLJO, en el C/ Joan XXIII 10 – baix (al costat de l’edifici de la UNED), en l’horari d’aquest i amb la documentació que s’especifica més avall.

IMPORTANT, en el CLJO es tramita el Carnet Clàssic, si voleu el Carnet Jove associat a un compte bancari (targeta financera), heu d’acudir a l’oficina de la vostra entitat bancària. Les entitats que tramiten el Carnet Jove són, ImaginaBank, Grup Cooperatiu CajamarAVCC – Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit i en Caixa Ontinyent.

Requisits per a la seua obtenció

· Tenir entre 14 i 30 anys en el moment de la tramitació, tots dos inclusivament.

· Abonar la taxa, fixada pel 2022 en 7,70 €, sent de 3,85 € amb bonificació. La validesa d’aquest serà de dos anys, a partir de la data de la seua expedició.

On he de fer el pagament de la taxa?

Per a realitzar el pagament de la taxa del Carnet Jove, heu de realitzar un ingrés en el següent número de compte:

CaixaBank: ES21 2100 7596 1413 0039 2235

Aquest ingrés el podeu fer bé en qualsevol oficina de Bankia, bé fent una transferència des de la vostra banca en línia.

IMPORTANT, a l’hora de realitzar l’ingrés cal indicar en el concepte d’aquest el nom de la persona sol·licitant + Carnet Jove. Per exemple: Josep – Carnet Jove

Exempcions i bonificacions

– Gaudiran d’exempció total del pagament de la taxa regulada en aquest capítol les víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició, a través de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

– Els membres de famílies nombroses gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:

· Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguin reconeguda categoria especial.

· Bonificació del 50%, 4,20€, en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguin reconeguda categoria general.

– Els joves amb discapacitat reconeguda oficialment gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:

· Exempció total del pagament de la taxa per als joves amb una discapacitat igual o superior al 66%.

· Bonificació del 50%, 4,20 €, del pagament de la taxa per als joves amb una discapacitat igual o superior al 33%

– Els membres de famílies monoparentals gaudiran dels següents beneficis fiscals:
· Exempció total del pagament de les taxes per a les famílies monoparentals de categoria especial.
· Bonificació del 50%, 4,20 €, del pagament de les taxes per a les famílies monoparentals de categoria general.


ACUMULACIÓ DE LES EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Seran acumulables:
– Els descomptes per família nombrosa i discapacitat.
– Els descomptes per família monoparental i discapacitat.
No seran acumulables:
Els descomptes per família nombrosa i família monoparental.

Documentació a aportar

DNI Original

Justificant banacri original del pagament de la taxa

Justificant de les exempcions o bonificacions (mitjançant la documentació que ho acredite):

+ Família nombrosa – Targeta de família nombrosa o, si escau, resolució de l’òrgan competent.

+ Discapacitat – Resolució dictada per la Conselleria de Benestar Social o, si escau, de l’organisme competent.

+ Família monoparental – Títol col·lectiu de família monoparental o carnet individual, o si escau, resolució de l’òrgan competent.

– Full de sol·licitud i protecció de dades omplert

Podreu descarregar-vos aquest document des d’aquest enllaç, sol·licitud. En el cas que la persona sol·licitant siga menor d’edat, haurà d’anar omplert  també l’apartat B i signada per la persona major d’edat responsable de la sol·licitant.

 

El Carnet Jove és present a 36 països a tota Europa amb més de 6.000.000 milions de titulars i més de 60.000 avantatges i descomptes.

És per tant, una eina bàsica per fomentar i facilitar la teva mobilitat internacional, la descoberta d’altres realitats i t’ofereix, a més, la possibilitat de descobrir i col·laborar en nous projectes i propostes d’àmbit europeu.

Entra al web de l’EYCA (Associació Europea del Carnet Jove) i veuràs tots els avantatges que t’ofereixen la resta de països a Europa!

També pots sol·licitar el Carnet d’Estudiant Internacional – ISIC, està disponible per a qualsevol persona que tinga menys de 30 anys. Els avantatges de tenir el Carnet IYTC són les mateixes que les d’un Carnet ISIC, excepte en alguns casos on l’oferta és exclusiva per a estudiants.

Pots tramitar-lo des d’aquest enllaç.

En aquests moments ens trobem actualitzant la informació.

Si necessites ajuda adicional pots vindre al consell i estarem encantats d’atendre’t.

Per a poder tramitar el Carnet Jove cal demanar cita en conselljoventut@gmail.com o enviant un Whatsapp al 621 25 17 61.