S’AMPLIA EL TERMINI D’INSCRIPCIÓ DEL CURS MATL FINS A EL DIMECRES 13

QUÈ ÉS?
Entenem l’educació en el temps lliure eixe conjunt d’activitats educatives que prestem en un entorn complementari a l’escola i la família. Aquest curs té com a principal objectiu la capacitació dels i les participants en l’organització, dinamització i avaluació d’activitats en el temps lliure educatiu, dirigides a la infància i el jovent. L’alumnat aprendrà a implementar aquestes activitats des de les tècniques d’animació grupal i des de l’animació sociocultural i sempre en el marc de la programació general d’una organització i posant l’accent en l’educació en valors i donant una importància central a la seguretat i a la prevenció de riscos.

A QUI VA DIRIGIT?
Aquest curs es dirigeix a totes aquelles persones interessades a realitzar les funcions que s’atribueixen al monitoratge d’infants i joves, mitjançant la seua participació, voluntària o remunerada, en projectes d’educació en el temps lliure.

QUINA DURACIÓ I ESTRUCTURA TÉ?
Els curs MATL, té una duració de 310 hores i es divideix en dues etapes, una part lectiva i altra pràctica:

ETAPA LECTIVA: 150 hores
Formació presencial: 100 hores
Aquesta part es desenvolupa al CLJO consistent en sessions de formació impartides pel claustre de professors i professores de l’Escola d’animació d’Acció Cultural, dissabtes en horari de 9 a 14 i de 16 a 21 h.
Formació a distància: 50 hores
Aquesta formació es desenvolupa mitjançant dos tipus d’activitats:
Activitats en línia durant, siga durant la formació presencial o des de casa, i el treball propi de redacció de la memòria.
ETAPA PRÀCTICA: 160 hores
Aquesta etapa es realitza mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte d’educació en el temps lliure. Aquesta etapa es pot desenvolupar en
alguna entitat proposada per l’alumnat o podran escollir de l’oferta de projectes de l’Escola ACPV.

QUÈ APRENDREM?
El temari d’aquest curs ve determinat pels continguts delS quatre mòduls que s’incloguen en el currículum acadèmic i que estan establits a l’Annex I del Rea Decret 1537/201:

MÒDUL 1 – MF 1866_2: Activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil
MÒDUL 2 – MF 1867_2: Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil
MÒDUL 3 – MF 1868_2: Tècniques i recursos d’animació en activitats de temps lliure.

COM ENS AVALUARAN?
L’escola ACPV té desenvolupat, un sistema d’avaluació continua basat en exercicis i dinàmiques, tant individuals com grupals, amb les que l’alumnat podrà comprovar la seua evolució educativa i comprovar si està adquirint les competències necessàries per a superar el curs i obtenir la titulació que demostra l’adquisició de capacitats. Tanmateix durant el desenvolupament del curs podreu avaluar al professorat i anar millorant els curs segons aquest es desenvolupa.

QUINA TITULACIÓ OBTINDRÉ?
Una vegada superades les dues etapes i lliurada la memòria i una avaluació favorable per part del claustre del professorat dóna l’accés al diploma de Monitor/a d’activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil que expedeix l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ-Generalitat Jove)

CONDICIONS
Cal tenir 16 anys complerts a l’inici del curs.
L’assistència a totes les sessions presencials és obligatòria. L’absència a més de
16 hores de l’etapa lectiva suposa l’exclusió de l’avaluació i per tant, la impossibilitat de superar l’etapa lectiva.

L’alumnat disposarà d’un any i mig (18 mesos) des de la superació de l’etapa lectiva per completar la resta de l’acció formativa. Per tant, caldrà lliurar la memòria de pràctiques dins d’aquest període.

L’ingrés es realitzarà al número de compte ES44 2045 6001 5330 0045 6270, indicant en el concepte el NOM + CURS MATL

 

Per a qualsevol dubte podeu telefonar al 96 238 37 51 o al 644 95 44 32. També ens podeu escriure al correu, conselljoventut@gmail.com o a les nostres xarxes socials.

 

Full d’Inscripció Curs MATL – 2019 AUTORITZACIO VIDEO 2 – ACPV


Leave a Reply